www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2002/1 bemutatkozik

a Prágai Tükör 2002/1. száma

vagyishát: jubileumi évfolyama!

Bizony, immár a tizedik.

Ha minden jól megy, lassacskán már tizenévesekké cseperedünk!

Dehát mi nem a fiatalságunkkal akarunk hivalkodni. Ellenkezőleg, inkább azzal, hogy megértük ezt a szép kort. Be sok, nálunk nem kevésbé (vagy nem sokkal kevésbé) jelentős folyóiratnak nem adatott meg ennyi sem!

Node a tárgyra: mi (a teljesség igénye nélkül) e számunk kínálata?

Ezúttal valóban erőteljesen s elevenbe vágón anyanyelvünk: a csehországi magyarok nyelve, illetve egy, az utóbbi időben körünkben is sokat vitatott kérdés - a vulgarizmusok szerepe a magyar irodalomban.

Nem kevésbé vitatott téma a státustörvény kérdése, s ha olvasónkat érdeklik ennek történelmi, elvi, a napi politikai csetepatékon túlmutató vonzatai, jelen számunk sem fogja untatni.

Másik nagy témánk persze maga a történelem. Általában is a magyar történelem: a Prága - Budapest - Prága című állandó rovatunkban olyan fontos téma mint Jászi Oszkár, de ez is folyamatosan csap át a mi sajátosan hazai magyar történelmünkbe. S ehhez szervesen kapcsolódva a "magántörténelem" is szót kap a néhai Pfeiffer Miklós nagyprépostra, a kassai káptalan kanonokjára való emlékezések formájában.

Elmaradhatatlan interjúink továbbra is biztosítják a kulturális témakörök változatosságát: a Tükörben Törőcsik Mari a színművészetet, a (Tü)körképben a Kaláka a zenét; a Médiákok rovatban ott a sajtó, Lénárt István írása a matematikát, az "egy-két könyv"-ről szóló ismertetéseink pedig ezúttal egy rendkívül nagy horderejű kérdést, az etikát, úgy bizony: az erkölcsöt (is) érintik.

A (Tü)körképben immár egészen világosan kirajzolódik a lap két része közötti (folyvást hangsúlyozzuk: viszonylagos) munkamegosztás: hírt hozunk a CSMMSZ határontúli kontaktusairól, alapszervezeteink eleven életéről, Adysaink Knédlijéről, a Világrádió és a Világtévé magyar érdekű adásairól, s talán nem árt ebben az összefüggésben külön is felhívni a figyelmet Svoboda Róbert munkatársunknak a prágai Vltava adón sugárzott cikkére: első eset ez, hogy a talán legkulturáltabb cseh adó a Prágai Tükört nemcsak idézi, hanem anyagot is merít belőle.

A szerkesztőség