www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2002/1 szervezeti mozaik - Ostrava

Évzáró taggyűlések

Az új év első negyede általában az az időszak, amikor a különböző szervezetek, természetesen tagságuk zömének jelenlétében, áttekintik az elmúlt esztendő tevékenységét, eredményeit. Valójában ekkor nyílik alkalom átfogó beszámolókra, elemzésekre, mert a tevékenységek folyamatában - s ezek általában hektikus légkörben zajlanak - erre nincs lehetőség.

Az ostravai alapszervezet január 29-án tartotta a 2001-es évet záró gyűlését. A kezdetet a koraesti fél ötre terveztük, de már ebéd után megérkeztek az első résztvevők, és az ünnepélyesen megterített asztalok fokozatosan teltek az étvágygerjesztő, magyaros, házi finomságokkal. Mire elérkezett a gyűlés megnyitásának ideje, a nagyteremben alig lehetett szabad széket találni.

Tevékenységünk kiértékelését két részre osztottuk. A rendszeres tevékenység - a minden kedden megtartott klubdélután - szervezeti életünk legjelentősebb mozzanata. Ezen találkozók tartalma változatos, gyakran magában foglalja az éppen időszerű történelmi vagy jelentős kulturális évfordulókról való megemlékezést, beleértve a hagyományok felelevenítését: ilyen például a farsangi forgácsfánkos-rumosteás klubest, a húsvéti tojáshímzés, vagy az ádventi koszorú készítése.

A parabolaantenna felszerelése után ismét követhettük a DUNA TV és M2-es magyar csatornák műsorait, főleg a magyar híreket. Ezt főképp az Ostrava környékéről érkező tagjaink igényelik, akik - ha már veszik a fáradságot és bejönnek - általában hosszabb időt töltenek a klubban. Ők böngészik legtöbbet viszonylag gazdag könyvtárunk könyveit is.

A könyvkölcsönzés területén sajnos a frissebb kiadások iránt növekvő érdeklődést nem tudjuk kielégíteni. Mivel könyvtárunk folyamatos bővítése és felújítása szívügyünk, ezúton is felhívom a kedves olvasókat, hogy - ha van lehetőségük - adományozzanak könyveket az ostravai szervezet könyvtárának.

Klubtalálkozóink jó hangulatához évek óta hozzájárul Pitschmann István barátunk, aki hegedű- és gitárjátékával szórakoztat bennünket, szolgáltatja a talpalávalót. Zenei közreműködése nélkül nem múlik el szinte egyetlen rendezvényünk sem, amit mindenki messzemenően méltányol.

Eseménynaptárunk terjedelme sem volt szegény az elmúlt esztendőben. Az egyes rendezvények felsorolásával, részletes kiértékelésével oldalakat lehetne megtölteni. Hadd említsem meg csak a legjelentősebbeket.

Március 13-án megemlékeztünk az 1848 - 49-es forradalomról és szabadságharcról, amelyen a gazdag kultúrműsoron kívül - mely szavalatokból, kuruc nótákból állt össze - nagyon érdekes történelmi előadást tartott László Katalin.

Katolikus istentisztelettel kezdődtek a május végén megtartott Felvidéki Magyar Napok Ostravában, ahol bemutatkozott az ostravai magyaroknak a CSMMSZ újonnan megválasztott országos elnöke, Végh István is.

A 20. század egyik legjelentősebb felvidéki magyar politikusának, gróf Esterházy Jánosnak emlékét 1998 óta ápolja alapszervezetünk. Az elmúlt évben Esterházy születésének 100. évfordulóján Mírovban emlékünnepséget tartottunk, amelyen több külföldi és csehországi képviselő vett részt - mindannyian elismeréssel szóltak szervezetünk tevékenységéről, illetve arról, ahogyan a néhai szlovákiai magyar politikus emlékét és eszmei hagyatékát ápoljuk.

Alapszervezetünk életében újdonságnak számít, hogy (október 13-án) közös kirándulást szerveztünk Párkányba, ahonnét a két nappal azelőtt átadott Mária-Valéria hídon átsétáltunk Esztergomba, hogy a Bazilika kriptájában elhelyezzük alapszervezetünk koszorúját. A közös vacsora és táncmulatság Bagotán, a Vén Diófa csárdában zajlott le. Másnap meglátogattuk Komárom városát, ahol figyelmünket a Jókai-szobron kívül az elkészülőben lévő Európai Udvar ragadta meg a legjobban.

A Magyar Kultúra Napjait Ostravában - legjelentősebb éves rendezvényünket - immár harmadízben tartottuk meg. A tavalyi évben a brünni testvérszervezettel együttműködve csaknem azonos programot állítottunk össze - egyfajta iker magyar napokat. A megnyitó október 20-án a MÁNE Tánccsoport fellépésével kezdődött. A rendezvények közé tartozott még az 1956-os eseményekről szóló történelmi előadás, az 56 magyar karikatúra című kiállítás, a magyar konyha jellegzetes ételei illetve a magyar borok kóstolója, a magyar klasszikus zene legnagyobb alkotójának szentelt koncert és a Katalin-napi záróest. Mindez természetesen rengeteg szervezőmunkát igényel, amelyhez lehetőségéhez mérten segítséget nyújtott szervezetünk számos tagja.

Sikeres akcióink sorát bővítette az elmúlt év utolsó rendezvénye, a karácsonyi találkozó is.

Dicsekvéssel számolhatunk be tagjaink számának gyarapodásáról. Reméljük, ez folyamatos, serény munkánk eredménye. Bekerültünk az Ostravában és környékén élő magyarság köztudatába, ahol tevékenységünk pozitív visszhangra talált. Ez a tudat a szervezet vezetőségét nagy örömmel tölti el és további teljesítményre serkenti.

 

Az évzáró gyűléseken sehol sem hiányozhat az előttünk levő év tervezete, elképzelt műsorainak ismertetése és az ezek megvalósulásához annyira fontos anyagi fedezet bebiztosítása. Az elkövetkező év munkaterve sokban azonos a tavalyival. A bevezetett, jól bevált tradícióktól kár lenne megválni, és a számunkra teljesen ismeretlen területek felfedezésére kicsit több bátorságra, merészségre volna szükség.

A Prágai Tükör olvasóinak a 2002-es évben sok szerencsét, jó egészséget, valamint lapunk hasábjain érdekes, hasznos cikkeket kívánok.

Hyvnar Anna