www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2003/1 szervezeti mozaik - Ostrava

Ostravából jelentjük

A CsMMSz Ostravai Alapszervezetének tisztújító évzáró gyűléséről szeretnék pár sort írni, úgy is, mint annak alapító tagja, aki a klubbal élek első napjaitól kezdve. A tisztújító évzáró gyűlésen, január 28-án, a résztvevők megtöltötték az egész üléstermet, a később érkezőknek már csak pótszékek jutottak. Úgy jöttek ide, mint haza, mint egy kedves otthonba, ahol az anyanyelvükön beszélhetnek, szórakozhatnak, dalolgathatnak. Soha nem veszekszünk, pedig különböző korúak, vallásúak vagyunk, politikai nézeteink sem egyformák. Tudunk egymás gondjairól, örömeiről. Segítünk egymáson. Öregek és fiatalok, ha találkozunk, örülünk egymásnak. Az új tagokkal igyekszünk többet foglalkozni. Nem egy közülünk szégyenkezve vallotta be, hogy már elfelejtett helyesen magyarul beszélni. Ezért klubéletünk legfontosabb feladatának tartjuk gyakorolni a magyar nyelvet, magyar dalokat énekelni, beszélgetni a magyar kultúráról és történelemről. Így teremtünk egy kis magyar otthont magunknak, ahova minden kedden be lehet jönni, és hála Istennek a tagság rendszeresen él is ezzel a lehetőséggel. Ezért, mikor végignéztem a kényelmesen berendezett termünkön, a teltházon, büszkén gondoltam arra, hogy az ebbe fektetett munka megérte a fáradságot.

Meg kell köszönnünk mindenkinek - a régi és új vezetőségnek, az aktív, önzetlenül segítő és dolgozó tagoknak -, hogy önfeláldozóan törődnek a klub életével. Azok az órák, amelyeket közösen töltünk itt el, nem csupán szórakozást, hanem hasznos ismereteket is hoznak mindnyájunk számára.

Poljaková Taána
A fényképek az évzáró taggyűlésen készültek
(Hyvnar Anna felvételei)

 

A tisztújító évzáró tagsági gyűlésen megválasztottuk az ostravai alapszervezet vezetőségét a következő három évre.

 • Elnök: Hyvnarová Anna
 • Az elnökség további tagjai: Hrbáčková Magdaléna, Komjáthy Robert, Gágyorová Kateřina, Bors Štefán, Očenášová Vilma, Šmídová Barbora
 • Sajtófelelős: Poljaková Taána
 • Krónikás: Kubányiová Irma
 • Gazdasági felelős-pénztáros: Hrbáčková Magda
 • Ellenőrző bizottság: Kitková Katarína, Kubányiová Irma, Balogh Aladár
 • Az Országos Tanács tagjai: Hyvnarová Anna, Komjáthy Robert, Gágyorová Kateřina
 • A Szövetség tisztújító közgyűlésének küldöttei: Hyvnarová Anna, Komjáthy Robert, Gágyorová Kateřina, Hrbáčková Magdaléna, Malová Mária, Rákóczi František, Bors Štefán, Očenášová Vilma; helyettesek: Bauková Katarina, Balogh Aladár, Kitková Katarína

Az alapszervezet munkaterve a 2003-as évre:

1. Rendszeres tevékenység

 • Klubtalálkozók hetente: folytatni a mostanra már jól bevált hagyományt
 • Könyvtár: továbbra is biztosítani a kölcsönzés lehetőségét a klubtalálkozókon
 • A találkozókon figyelemmel kísérhetjük a DUNA TV adását is
 • Rendszeresen informálni a tagságot a CsMMSz különböző rendezvényeiről, a többi alapszervezet munkájáról
 • Megemlékezni tagtársaink jelentős jubileumairól
 • Amennyire módunk van rá, képviselni alapszervezetünket a különböző eseményeken, rendezvényeken, amelyekre meghívást kapunk
 • Eleget tenni befizetési és elszámolási kötelezettségeinknek
 • Folytatni az alapszervezet krónikájának vezetését
 • Tovább munkálkodni a szponzori lehetőségek minél hatékonyabb kihasználása érdekében
 • Lehetőségeink szerint segíteni más szervezetek "magyar" tematikájú rendezvényeinek szervezésében

2. Dátumhoz köthető események

Január: Alapszervezetünk tisztújító évzáró közgyűlése

Február: Farsangi klubest, farsangi népszokásokkal

Március: Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról
 A CsMMSz tisztújító küldöttgyűlése Prágában

Április: Húsvéti népszokások felelevenítése - tojáshímzés a klubban
 Húsvéti magyar mise

Május: Közös kirándulás Klokočovba

Június: A "Beethovenův Hradec" Nemzetközi Hangverseny Fesztiválon különdíj kiosztása
 Megemlékezés a mírovi rabtemetőben gróf Esterházy János emléktáblájánál
 Lehetőségeink szerint részt veszünk a CsMMSz által szervezett nyári művelődési táborban

Szeptember: Érdekességek a nyári szabadságokról - klubdélután videovetítéssel
 Honismereti kirándulás Magyarországra

Október: "A Magyar Kultúra Napjai Ostraván 2003" kezdete
 Magyar művészek kiállítása Ostraván

November: Koncertest
 Katalin-bál - "A Magyar Kultúra Napjai Ostraván 2003" befejezése

December: Adventi magyar népszokások felelevenítése
 Karácsonyi klubest

Hyvnar Anna