www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2005/4 e számunk szerzői

e számunk szerzői

Berkes Tamás

irodalomtörténész, bohemista, az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársa.

Blaskovics Éva

radiofizikus, fordító, a prágai Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán végzett magyar szakot.

Buzek, Stanislav

újságíró, filmkritikus.

Császár Dávid

a Cseh Műegyetem Elektromérnöki Karának hallgatója.

Detáry Attila

biológus-mérnök, a nyelvek és a humán műveltség tisztelője, a brünni magyarok szervezetének műsorszervezője.

Kokes János Zoltán

újságíró, publicista, a ČTK és az MTI tudósítója.

Moravcsík Tímea

a prágai magyar hagyományőrző óvoda pedagógusa, az Iglice Egylet alapító tagja.

Musilová, Helena

művészettörténész, elsősorban a kortárs képzőművészettel foglalkozik. A prágai Nemzeti Galéria munkatársa.

Nosková, Helena

történész, a cseh Tudományos Akadémia Kortárs Történettudományi Intézetének munkatársa.

Palágyi István György

vegyészmérnök és radiokémikus, a kémiai tudományok nagydoktora, a Prága melletti řeži Nukleáris Kutatóintézet főmunkatársa.

Podmanyiczky Ödön

az ELTE BTK magyar-finn szakos hallgatója, jelenleg prágai Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karának vendéghallgatója.

Rónai Katalin

Budapesten érettségizett, majd Moszkvában végzett műegyetemi tanulmányokat. Jelenleg a Videoton Prága munkatársa. A prágai Regina Rádió magyar adását szerkesztette az adó megszűnéséig.

Szabó Ottó

grafikus, festő, illusztrátor. Grafika szakot végzett a pozsonyi Képzőművészeti Főiskolán, jelenleg a szabad alkotótevékenységen kívül esztétika- és rajzpedagógusként tevékenykedik.

Szentandrási Tibor

a nyitrai Konstantin Egyetem Bölcsészettudományi Kara politológiai tanszékének adjunktusa.

Szilvássy József

újságíró, az Új Szó egykori főszerkesztője.

Vörös István

irodalomtörténész, bohemista, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara cseh tanszékének tanszékvezető tanára.

Weszely Éva

a CsMMSz országos választmányában a pilseni alapszervezetet képviseli; a (Tü)körkép szerkesztőbizottságának tagja.

Zádor Margit

a Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kara könyvtártudományi és informatika szakán végzett. Könyvtárosi munkájával párhuzamosan műfordítással foglalkozott és foglalkozik máig, főképp modern cseh prózát fordít magyarra.