www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2011/4 bemutatkozik

Beszéljük meg

mert van mit megbeszélni. Közérdekű témából van elég. Lapunk egyik korábbi számában éppen ezen a helyen mutattam rá, hogy szükséges lenne megvitatni a csehországi magyarok szervezettségét, illetve a különféle szervezetek együttműködését. Megfelel-e a mai helyzet, vagy sem, szükség van-e a változtatásra vagy sem… Erről ugyan „négyszemközt” aránylag sok szó esik, de „sokszemközt” szinte alig. A téma minden lapinterjúban felmerült, vélemények is elhangzottak, sőt Hlavács Pál külön is megfogalmazta elképzeléseit, az is beszédtéma lett, de hogy ezzel kapcsolatban valaki más - például szervezeteink tisztviselői - is mondott volna valamit nyilvánosan, vagy írásban fogalmazta volna meg elképzeléseit, az bizony nem történt meg. Hangsúlyozom: a Prágai Tükör fóruma lehet ezeknek a véleményeknek.

Hosszú vajúdás után elkészült és megindult a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének az új honlapja, amely a www.CSMMSZ.org címen érhető el. A honlap folyamatosan fel lesz töltve, s ami fontos, naprakész információkat kíván szolgáltatni a csehországi magyar világ történéseiről. Igyekszünk feltenni a honlapra minden meghívót, értesítőt, hogy ezzel is segítsünk áthidalni a kommunikációs problémákat. A honlap üzenő falán keresztül ugyanakkor mindenki lehetőséget kap arra is, hogy közvetlenül kommunikáljon az egyes alapszervezetekkel és a központtal is. A csehországi magyar szervezetek elérhetőségei is mind megtalálhatóak a weblapon. Szövetségünk kérése az, hogy akinek vannak arra érdemes információi, juttassa el azokat a központba. S természetesen szívesen fogadjuk magáról a honlapról szóló véleményeket is, mert az is alakulni fog.

Véleménynyilvánításra tehát most már minimálisan két, mindenki számára hozzáférhető, fóruma van a csehországi magyaroknak. S hogy mi mindenhez lehet hozzászólni, mi mindenben lehet állást foglalni, azt nem is érdemes felsorolni. Egyszerűen fogalmazva: mindenben, ami másokat is érdekelhet, érinthet. Merem remélni, hogy a Prágai Tükör olvasóinak van véleménye.

Tisztelettel:

 

Kokes János