www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2011/5 e számunk szerzői

e számunk szerzői

Éles György

Prága, a református gyülekezet lelkésze

H. Tóth István

Prága, Károly Egyetem, egyetemi docens

Jégh Izabella

Pozsony, Csemadok vezető

Kokes János

Prága, újságíró, MTI tudósító

Kokes Zoltán, ifj.

Prága, orvos

Lacza Tihamér

Pozsony, tudomány- és művelődéstörténész

Leopold Györgyi

Budapest, újságíró

Ozogány Ernő

Pozsony, tudománytörténész

Palágyi I. György

Prága, a Görgey Artúr Társaság elnöke

Poljaková Taána

Ostrava, a CSMMSZ, alapító tag

Smejkal Magda

Prága, szerkesztőségi titkár

Truchlá Klára

Prága, könyvtáros

Vaculíková Alžběta

Prága, Károly Egyetem hallgatója

Weszely Éva

Pilsen, a CSMMSZ helyi vezet. tagja

Zádor Margit

Prága, műfordító