www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2003/3 e számunk szerzői

e számunk szerzői

Berkes Tamás

irodalomtörténész, bohemista, az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársa.

Bíró Ferenc

nyelvész, a Károly Egyetem magyar szakának vendégoktatója.

Cs. Molnár János

a Komáromi Calvin J. Teológiai Akadémia dékánja, a Károly Egyetem Evangélikus Teológiai Karának volt előadó tanára.

Csandal Zsolt

a prágai Károly Egyetem magyar szakos hallgatója.

Eőry Vilma

a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa.

Gál Attila

magyar szakot végzett a Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán. A Prágai Magyar Kulturális Központ munkatársa. Festőként és grafikusként rendszeresen kiállít.

Hlavičková, Zora

történelmet és szociológiát végzett a Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán, budapesti, bécsi egyetemeken is tanult. Jelenleg prágai alma matere Világtörténelmi Intézetének doktorandusza.

Kocur László

az SZTE-BTK Összehasonlító Irodalomtudomány Tanszékének doktorandusza, a Szőrös Kő c. irodalmi kéthavilap kritikai rovatának szerkesztője. Kutatási területe a kortárs irodalom és a kisebbségi irodalmak.

Kolář Edit

matematikus, a brünni Masaryk Egyetem oktatója.

Kulina Ferenc

a CsMMSz teplicei alapszervezetének elnöke.

Lintner Anita

Az ELTE Bölcsészettudományi Karának doktorandusza.

Nekvapil, Jiří

nyelvész, a Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karának docense.

Palágyi István György

vegyészmérnök és radiokémikus, a kémiai tudományok nagydoktora, jelenleg az Állami Nukleáris Biztonsági Hivatal sugárvédelmi felügyelője.

Poljaková Taána

az ostravai alapszervezet alapító tagja.

Rónai Katalin

Budapesten érettségizett, majd Moszkvában végzett műegyetemi tanulmányokat. A Videoton Prága munkatársa. Minden kulturális lében kanál, jelenleg a Regina Rádió magyar adását szerkeszti.

Švejda, Martin J.

színháztudományt tanult a Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán, jelenleg a Színházi Intézet munkatársa.

Szabó G. László

pozsonyi riporter, publicista, tánckritikus.

Szabómihály Gizella

nyelvész, a dunaszerdahelyi Gramma Nyelvi Iroda munkatársa; kutatási területei: nyelvpolitika, kétnyelvűség-kutatás, nyelvi tervezés.

Szilvássy Katalin

1981-ben végezte el az Államigazgatási Főiskolát Budapesten, 1985 óta él Csehországban.

Weszely Éva

a CsMMSz országos választmányában a pilseni alapszervezetet képviseli; a (Tü)körkép szerkesztőbizottságának tagja.

Zádor András

műfordító, irodalomtörténész.

Zeman Jiří

a prágai Károly Egyetem magyar szakos hallgatója.