www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2003/5 e számunk szerzői

e számunk szerzői

Berkes Tamás

irodalomtörténész, bohemista, az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársa.

Bíró Ferenc

nyelvész, a Károly Egyetem magyar szakának vendégoktatója.

Blaskovics Éva

radiofizikus, fordító.

Csandal Zsolt

a prágai Károly Egyetem magyar szakos hallgatója.

Detáry Ida

a slapanicei nyolcéves gimnázium végzős diákja.

Eőry Vilma

a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa.

Gál Attila

magyar szakot végzett a Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán. A Prágai Magyar Kulturális Központ munkatársa. Festőként és grafikusként rendszeresen kiállít.

Hlavičková, Zora

történelmet és szociológiát végzett a Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán, budapesti, bécsi egyetemeken is tanult. Jelenleg prágai alma matere Világtörténelmi Intézetének doktorandusza.

Katona Csaba

levéltáros, osztályvezető a Magyar Országos Levéltárban; a Levéltári Szemle, a Levéltári Közlemény és az ArchivNet felelős szerkesztője.

Kokes János

újságíró, publicista, a CSTK és az MTI tudósítója.

Mészáros Tünde

fordító, a prágai Károly Egyetem magyar szakos hallgatója.

Molnár Árpád

rozsnyói református lelkipásztor, a Prágai Károly Egyetem Evangélikus Teológiai Karán végzett.

Palágyi István György

vegyészmérnök és radiokémikus, a kémiai tudományok nagydoktora, jelenleg az Állami Nukleáris Biztonsági Hivatal sugárvédelmi felügyelője.

Poljaková Taána

az ostravai alapszervezet alapító tagja.

Rónai Katalin

Budapesten érettségizett, majd Moszkvában végzett műegyetemi tanulmányokat. A Videoton Prága munkatársa. Minden kulturális lében kanál, jelenleg a Regina Rádió magyar adását szerkeszti.

Svobodová, Zdeňka

Magyar szakot végzett a Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán, jelenleg a Cseh Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének munkatársa.

Szabó G. László

pozsonyi riporter, publicista, tánckritikus.

Szilvássy Katalin

1981-ben végezte el az Államigazgatási Főiskolát Budapesten, 1985 óta él Csehországban.

Weszely Éva

a CsMMSz országos választmányában a pilseni alapszervezetet képviseli; a (Tü)körkép szerkesztőbizottságának tagja.

Zádor András

műfordító, irodalomtörténész.