www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2004/2 e számunk szerzői

e számunk szerzői

Berkes Tamás

irodalomtörténész, bohemista, az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársa.

Blaskovics Éva

radiofizikus, fordító, a prágai Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karának magyar szakos hallgatója.

Bredár Gyula

nyelvész, a Károly Egyetem magyar szakának nyugalmazott tanára.

Eőry Vilma

a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa.

G. Kovács László

irodalomtörténész, bohemista, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának tanára.

Kokes János Zoltán

újságíró, publicista, a ČTK és az MTI tudósítója.

Kovács Ágnes

magyar szakot végzett a Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán, jelenleg a Rozsnyói Bányászati Múzeum muzeológusa; újságíró, művelődésszervező.

Lénárt István

matematikaoktatás-kutató.

Mizser Lajos

a nyíregyházi Bessenyei György Főiskola Magyar Nyelvtudományi Tanszékének tanára. Elsősorban névtudományi kérdésekkel, magyar személy- és helynevekkel foglalkozik

Palágyi István György

vegyészmérnök és radiokémikus, a kémiai tudományok nagydoktora, jelenleg a Prága melletti řeži Nukleáris Kutatóintézet főmunkatársa

Poljaková Taána

az ostravai alapszervezet alapító tagja.

Rónai Katalin

Budapesten érettségizett, majd Moszkvában végzett műegyetemi tanulmányokat. Minden kulturális lében kanál, a Regina Rádió magyar adását szerkesztette.

Somogyi Mátyás

újságíró, az Új Szó prágai tudósítója volt az 1980-as években.

Szabó G. László

pozsonyi riporter, publicista, tánckritikus.

Szabómihály Gizella

nyelvész, a dunaszerdahelyi Gramma Nyelvi Iroda munkatársa; kutatási területei: nyelvpolitika, kétnyelvűség-kutatás, nyelvi tervezés.

Vörös István

irodalomtörténész, bohemista, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának tanára.

Weszely Éva

a CsMMSz országos választmányában a pilseni alapszervezetet képviseli; a (Tü)körkép szerkesztőbizottságának tagja.

Zádor András

műfordító, irodalomtörténész.