www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2005/2 e számunk szerzői

e számunk szerzői

Ács Tibor

hadtörténész, az MTA doktora, a budapesti Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem egyetemi magántanára.

Ambrus Tünde

a brünni Állatorovosi és Gyógyszerészeti Egyetem hallgatója, a Kazinczy Ferenc Diákklub elnöke.

Benyovszky Krisztián

a nyitrai Konstantin Egyetem magyar tanszékének oktatója. Irodalomtörténész, irodalomkritikus, elsősorban kortárs magyar irodalommal foglalkozik.

Berkes Tamás

irodalomtörténész, bohemista, az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársa.

Blaskovics Éva

radiofizikus, fordító, a prágai Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán végzett magyar szakot.

Császár Dávid

a Cseh Műegyetem Elektromérnöki Karának hallgatója.

Detáry Attila

biológus-mérnök, a nyelvek és a humán műveltség tisztelője, a brünni magyarok szervezetének műsorszervezője.

Kokes János Zoltán

újságíró, publicista, a ČTK és az MTI tudósítója.

Konášová, Linda

a Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kara filmtörténet- komparatisztika szakos hallgatója.

Kovács Ágnes

magyar szakot végzett a prágai Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán, jelenleg a Rozsnyói Bányászati Múzeum muzeológusa; újságíró, művelődésszervező.

Moravcsík Tímea

a prágai magyar hagyományőrző óvoda pedagógusa, az Iglice Egylet alapító tagja.

Poljaková Taána

az ostravai alapszervezet alapító tagja.

Sladký, Pavel

újságíró, filmkritikus.

Tátyi Tibor

irodalomtörténész, a brünni Masaryk Egyetem Bölcsészettudományi Karán végzett magyar-történelem szakot és posztgraduális tanulmányokat.

Toupalová, Malvína

a Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kara filmtörténet szakos hallgatója.

Vadai István

irodalomtörténész, az MTA Irodalomtudományi Intézete Reneszánsz Osztályának munkatársa.

Weszely Éva

a CsMMSz országos választmányában a pilseni alapszervezetet képviseli; a (Tü)körkép szerkesztőbizottságának tagja.

Zádor Margit

a Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kara könyvtártudományi és informatika szakán végzett. Könyvtárosi munkájával párhuzamosan műfordítással foglalkozott és foglalkozik máig, főképp modern cseh prózát fordít magyarra.