www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2005/3 szervezeti mozaik

Prága, a Nemzetek Szíve - 2005

 

Immár hetedízben jegyezhették fel a krónikások, hogy Prága ismét kitárta kapuit, hogy befogadja és szívére ölelje sok-sok nemzet és nemzetiség azon gyermekeit, akiknek közös nyelvük a folklór, akik a népzene és néptánc „hullámhosszán“ kötnek barátságokat, szereznek és cserélnek tapasztalatokat: ez év május 26-29. között Prága utcáin, terein és színpadjain újra beleolvadhattunk a „Prága, a Nemzetek Szíve“ néven ismert nemzetközi folklórfesztivál csodálatos, színes forgatagába.

„A fesztivál a prágai nemzetiségi szövetségek és társulások kitartó együttes törekvésének eredménye, a mai világban egyre inkább elhatalmasodó etnikai forrongások és szakadások ellenpólusaként jött létre.
(…)
Azt kerestük, ami összeköt, s nem pedig azt, ami elválaszt bennünket. Az ember számára kezdettől fogva közeli a harmónia és a szépség, a boldogság iránti vágy, még akkor is, ha hordoz magában olyan hajlamokat is, amelyek más irányba sodorják őt. Észleli a hangokat, a színeket és a mozgást anélkül, hogy speciális tanfolyamokat végezzen. Azért válik a folklór és annak az énekben, zenében, táncban, vagy a népviseletek gyönyörű színes kombinációiban való minden megnyilvánulása univerzális, mindenkit megszólító nyelvvé - régi-új eszperantóvá. Gazdagságunk a hagyományos kultúra szépségében, különbözőségében és sajátosságában rejlik.
Vannak nagy és kis nemzetek, de nincs nagy és kis népművészet.
Minden nemzet sokat rejtett el benne bölcsességéből, nekünk elég csak kinyitnunk szemünket, fülünket és szíveinket, meríteni belőle, ki-ki amennyit el bír.”

…írták a fesztivál fő szervezői, Ing. Jaroslav Miňo fesztiváligazgató és felesége, Dr. Mária Miňová - akik a Limbora prágai szlovák néptáncegyüttes vezetői - a fesztivált ismertető műsorfüzetben.

E többnapos multikulturális maraton széles színskálájának összetevői az afrikai, bolgár, cseh, görög, indiai, magyar, morva, német, lengyel, orosz, roma, rutén, szlovák és ukrán népművészet voltak. S hogy a fesztivál ilyen gazdag műsorral, ilyen nagyszabású formában megvalósulhatott, az a Prága Főváros, a Cseh Köztársaság Kulturális Minisztériumának állami kulturális alapja, a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma, Prága 2, Prága 3 és Prága 7 városrészek jelentős támogatásának, valamint számos szponzori hozzájárulásnak köszönhető. Megemlítendő, hogy a fesztivál védnökségére a szervezők Svatopluk Karásek képviselőt, a cseh kormánynak az emberi jogokért felelős megbízottját kérték fel, aki e felkérésnek szívesen eleget tett.

A népművészet kedvelőinek e napok folyamán ugyancsak volt mit tenniük, ha nyomon akarták követni a műsort: a fellépések a Béke téren, Óváros-téren, Pogyebrád György téren, a „Vltavská“ és a „Domovina“ kultúrházakban, az U Hasičů Színházban és a Vinohrady-i Színházban zajlottak.

Magyar részről az idén különleges csemegével szolgáltunk: a csángó népcsoport népzenéjét, táncait és szokásait a magyarországi Somos zenekar kíséretével az Öves Csángó Tánccsoport mutatta be a közönségnek, nagy-nagy sikerrel. (Ezzel szemben néhány, az óváros-téri előadás folyamán éppen arra járó, valószínűleg nem folklórkutató magyar turista nehezményezte a - véleményük szerint „nem igazán tipikus” - magyar folklór ilyenfajta bemutatását.) A Somos és az Öves egész estét betöltő önálló műsorát a Domovina Kultúrházban tekinthették meg az érdeklődők. Büszkék lehetünk prágai magyar néptánccsoportunk, a Nyitnikék óvárostéri fellépésére is, akik mezőségi táncokkal kedveskedtek a szép számban összegyűlt nézőknek.

Sok-sok segítő kéz játszott közre abban, hogy minden próba, minden fellépés, a csoportok elszállásolása, étkeztetése, helyszínről helyszínre való eljuttatása zökkenőmentesen sikerüljön. A CsMMSz nevében ezúton szeretnénk köszönetet mondani azon tagjainknak, akik szabad idejüket nem sajnálva ez idén is odaadóan közreműködtek e nagyszabású rendezvény sikeres lebonyolításához: Bányai Gyula, Dienes Béla, Farkas Éva, Kamasz Anna, Lizner Mária, Méhes Erzsike, Molnár Péter, Šmejkal Magdi, Troskó Zoltán.

* * *

Keressük továbbra is azt, ami összeköt bennünket! Ne hagyjuk, hogy az kerüljön túlerőbe, ami elválaszthatna minket egymástól! Legyünk ott mindenütt, ahol tér és alkalom adódik a nemzetek és nemzetiségek közötti összhang megteremtésére, hiszen napról napra tapasztaljuk, mennyi a viszály, erőszak. Abban a reményben, hogy a „harmónia, a szépség, a boldogság iránti vágy“ győzedelmeskedik majd „a más irányba hajtó hajlamokat magában hordozó emberben“, várjuk „az univerzális, mindenkit megszólító nyelven beszélő”, nemzeteket és nemzetiségeket összehangoló folklór e prágai rendezvényének következő évfolyamát.

Dienes Kornélia