www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2005/3 e számunk szerzői

e számunk szerzői

Ambrus Tünde

a brünni Állatorovosi és Gyógyszerészeti Egyetem hallgatója, a Kazinczy Ferenc Diákklub elnöke.

Balázs Géza

nyelvész, az ELTE Bölcsészettudományi Karának tanára.

Blaskovics Éva

radiofizikus, fordító, a prágai Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán végzett magyar szakot.

Császár Dávid

a Cseh Műegyetem Elektromérnöki Karának hallgatója.

Dienes Kornélia

a CsMMSz prágai alapszervezetének vezetőségi tagja; a (Tü)körkép szerkesztőbizottságának tagja.

Farkas Ferenc

hódmezővásárhelyi magyar-orosz-történelem szakos tanár, idegenvezető.

Gál Ilona

a prágai Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karának magyar-finn szakos hallgatója.

Kokes János Zoltán

újságíró, publicista, a ČTK és az MTI tudósítója.

Konášová, Linda

a Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karának filmtörténet szakos hallgatója.

Moravcsík Tímea

a prágai magyar hagyományőrző óvoda pedagógusa, az Iglice Egylet alapító tagja.

Nosková, Helena

történész, a cseh Tudományos Akadémia Kortárs Történettudományi Intézetének munkatársa.

Palágyi István György

vegyészmérnök és radiokémikus, a kémiai tudományok nagydoktora, a Prága melletti řeži Nukleáris Kutatóintézet főmunkatársa.

Poljaková Taána

az ostravai alapszervezet alapító tagja.

Procházka, Michal

újságíró, filmkritikus.

Szilvássy Katalin

1981-ben végezte el az Államigazgatási Főiskolát Budapesten, 1985 óta Csehországban él.

Sladký, Pavel

újságíró, filmkritikus.

Říha, Vladimír

újságíró, zenekritikus.

Zádor Margit

a Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kara könyvtártudományi és informatika szakán végzett. Könyvtárosi munkájával párhuzamosan műfordítással foglalkozott és foglalkozik máig, főképp modern cseh prózát fordít magyarra.