www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2006/1 e számunk szerzői

e számunk szerzői

Blaskovics Éva

radiofizikus, fordító, a prágai Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán végzett magyar szakot.

Boros Ferenc

nyugalmazott történész, diplomata, elsősorban huszadik századi szlovák-magyar történelmi kapcsolatokkal, politikai kérdésekkel foglalkozik.

Buzek, Stanislav

újságíró, filmkritikus.

Cieslar, Jiří

filmtörténész, filmkritikus, a Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kara Filmtörténet Tanszékének tanszékvezető tanára.

Detáry Attila

biológus-mérnök, a nyelvek és a humán műveltség tisztelője, a brünni magyarok szervezetének műsorszervezője.

Detviansky András

a CsMMSz alapító tagja, 1959-től él Csehországban.

Doležal, Bohumil

politológus, a Károly Egyetem Társadalomtudományi Karának tanára.

L. Erdélyi Margit

irodalomtörténész, oktatáskutató, a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karának dékánja.

Kokes János Zoltán

újságíró, publicista, a ČTK és az MTI tudósítója.

Martínek, Lubomír

esszéista, újságíró, utazó. 1979-ben emigrál Párizsba, ahol éveken át a Revue K szerkeszője. Franciául és csehül ír, esszéköteteinek témaköre az aktuális társadalmi kérdésektől egészen az úti beszámolókig terjed.

Mizser Lajos

a nyíregyházi Bessenyei György Főiskola Magyar Nyelvtudományi Tanszékének tanára. Elsősorban névtudományi kérdésekkel, személy- és helynevekkel foglalkozik.

Moravcsík Tímea

a prágai magyar hagyományőrző óvoda pedagógusa, az Iglice Egylet alapító tagja.

Palágyi István György

vegyészmérnök és radiokémikus, a kémiai tudományok nagydoktora, a řeži Nukleáris Kutatóintézet főmunkatársa.

Poljaková Taána

az ostravai alapszervezet alapító tagja.

Szabó Ottó

képzőművész, esztéta.

Toupalová, Malvína

a Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kara filmtörténet szakos hallgatója.

Valak, Radim

filmtörténész, a prágai Színház- és Filmművészeti Főiskola Filmművészeti Karának tanára.

Varga Katalin

a CsMMSz teplicei alapszervezetének egyik megalapítója, a (Tü)körkép szerkesztőbizottságának tagja.

Weszely Éva

a CsMMSz országos választmányában a pilseni alapszervezetet képviseli; a (Tü)körkép szerkesztőbizottságának tagja.

Zádor Margit

a Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kara könyvtártudományi és informatika szakán végzett. Könyvtárosi munkájával párhuzamosan műfordítással foglalkozott és foglalkozik máig, főképp modern cseh prózát fordít magyarra.