www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2006/5 e számunk szerzői

e számunk szerzői

Balík, Stanislav

politológus, a brünni Masaryk Egyetem Társadalomtudományi Kara Politológiai Kutatóintézetének munkatársa.

Balogh, Alexander

újságíró, a pozsonyi SME napilap munkatársa.

Berkes Tamás

irodalomtörténész, bohemista, az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársa.

Detáry Attila

biológus-mérnök, a nyelvek és a humán műveltség tisztelője, a CsMMSz brünni alapszervezetének elnöke.

Gál Jenő

hungarológus, a budapesti Cseh Centrum igazgatója.

Irmanová, Eva

történész, a Cseh Tudományos Akadémia Kortárs Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa, főképp huszadik századi történelemmel foglalkozik, fő kutatási témái közé tartoznak Csehszlovákia kisebbségei, ill. a cseh-magyar kapcsolatok.

Kokes János Zoltán

újságíró, a ČTK és az MTI tudósítója.

Mészáros Tünde

fordító, a prágai Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán végzett magyar szakot.

Moravcsík Tímea

a prágai magyar hagyományőrző óvoda pedagógusa, az Iglice Egylet alapító tagja.

Pernes, Jiří

történész, a Cseh Tudományos Akadémia Kortárs Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa, fő kutatási területe a Monarchia széthullása és Csehszlovákia történelme a huszadik század első felében.

Poljaková Taána

az ostravai alapszervezet alapító tagja.

Ripp Zoltán

történész, a budapesti Politikatörténeti Intézet munkatársa.

Stuchlý, Aleš

a Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kara filmtörténet szakos hallgatója.

H. Tóth István

nyelvész, a prágai Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kara magyar szakának vendégoktatója.

Toupalová, Malvína

a Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kara filmtörténet - színháztörténet szakos hallgatója.

Weszely Éva

a CsMMSz országos választmányában a pilseni alapszervezetet képviseli; a (Tü)körkép szerkesztőbizottságának tagja.

Zádor Margit

a Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kara könyvtártudományi és informatika szakán végzett. Könyvtárosi munkájával párhuzamosan műfordítással foglalkozott és foglalkozik máig, főképp modern cseh prózát fordít magyarra.