www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2004/3 e számunk szerzői

e számunk szerzői

Balázs Attila

Budapesten élő, vajdasági származású író, műfordító. Legutóbb megjelent kötetei: Ki tanyája ez a világ (2000), A meztelen folyó (2003).

Bendová, Helena

filmkritikus, a Nemzeti Filmarchívum dolgozója, a „Cinepur” filmkritikai folyóirat főszerkesztője.

Berkes Tamás

irodalomtörténész, bohemista, az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársa.

Bíró Ferenc

nyelvész, a Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kara magyar szakának vendégoktatója.

Blaskovics Éva

radiofizikus, fordító, a prágai Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karának magyar szakos hallgatója.

Dienes Kornélia

a CsMMSz prágai alapszervezetének vezetőségi tagja; a (Tü)körkép szerkesztőbizottságának tagja.

Fedoszov Oleg

nyelvész, bohemista, az ELTE Bölcsészettudományi Kara Szláv Filológiai Tanszékének adjunktusa.

Gál Jenő

hungarológus, a budapesti Cseh Centrum igazgatója.

Heé Veronika

irodalomtörténész, bohemista, az ELTE Bölcsészettudományi Kara Szláv Filológiai Tanszékének adjunktusa.

Hushegyi Gábor

esztéta, a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének adjunktusa.

Kokes János Zoltán

újságíró, publicista, a ČTK és az MTI tudósítója.

Moravcsík Tímea

a prágai magyar óvoda pedagógusa, az Iglice Egylet alapító tagja.

Palágyi István György

vegyészmérnök és radiokémikus, a kémiai tudományok nagydoktora, jelenleg a Prága melletti řeži Nukleáris Kutatóintézet főmunkatársa.

Poljaková Taána

az ostravai alapszervezet alapító tagja.

Rónai Katalin

Budapesten érettségizett, majd Moszkvában végzett műegyetemi tanulmányokat. Minden kulturális lében kanál, a Regina Rádió magyar adását szerkesztette.

Šmejkal Magdaléna

a CsMMSz prágai alapszervezetének tagja, a CsMMSz központi irodájának szervező-titkára.

Szabó G. László

pozsonyi riporter, publicista, színházi kritikus.

Sladký, Pavel

újságíró, filmkritikus.

Weszely Éva

a CsMMSz országos választmányában a pilseni alapszervezetet képviseli; a (Tü)körkép szerkesztőbizottságának tagja.

Zádor Margit

a Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kara könyvtártudományi és informatika szakán végzett. Könyvtárosi munkájával párhuzamosan műfordítással foglalkozott és foglalkozik máig, főképp modern cseh prózát fordít magyarra.