www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2005/1 resumé

České resumé

 

V úvodu čísla 2005/1 časopisu Prágai Tükör vzpomeneme osobnost Petra Rákose, významného představitele české hungaristiky, jenž by v únoru letošního roku oslavil osmdesáté narozeniny. Způsob smýšlení Petra Rákose a jeho pojetí problematiky národa připomeneme jeho dodnes aktuální esejí Světová linie Maďarů. Dále poblahopřejeme stálému redaktoru našeho časopisu, budapešťskému literárnímu vědci a bohemistovi Tamási Berkesovi, k jeho padesátým narozeninám. Poté představíme novou rubriku s názvem Skryté poklady, v níž vám nabídneme několik zpola zapomenutých dokumentů o česko-maďarských vztazích. Autorem prvního „pokladu” nového cyklu je László Lakatos, jenž v roce 1917 referoval v časopise Életünk o své pražské cestě. Zásluhou Tamáse Berkese uveřejňujeme tento článek také v našem časopise. Následuje studie Istvána Vadaiho o Bálintu Balassim připomínající 450. výročí narození tohoto renesančního básníka. V rubrice Naše dějiny tentokrát nabídneme článek Tibora Ácse věnovaný známému maďarskému matematikovi Jánosi Bolyaimu a jeho vztahu k Českým zemím. V pravidelné rubrice Několik knih představí Ferenc Bíró monografii Ference Vöröse o maďarských rodových jménech na Slovensku. V rubrice O jazycích - o našem jazyku přiblíží Veronika Heé problematiku vztahů jazyků členských zemí Evropské unie a některé problémy komunikace v Unii. V rubrice Médie se Attila Detáry zamýšlí nad současným stavem a budoucností četby, Attila Gál poté seznamuje s českým internetovým časopisem www.soumar.cz vzniklým za účelem popularizace maďarské literatury. V následující rubrice Setkání kultur si můžeme přečíst rozhovor Lucie Szymanowske s přední českou překladatelkou maďarské literatury Danou Gálovou, dále recenzi Pavla Sladkého na film Revizoři (Kontroll), jenž byl nedávno představen také v České republice. Attila Gál nás pozve na výstavu 12 současných maďarských výtvarných umělců s názvem JövőKép - Obraz budoucnosti konanou v pražském Maďarském kulturním středisku. Dále si můžeme přečíst jednu z novel čerstvého nositele Maďarské literární ceny, vojvodinského básníka Ottó Tolnaiho. Nakonec představí András Zádor literární dílo Jaromíra Štětiny, jehož povídka letošní první číslo našeho časopisu uzavírá.

V úvodu přílohy listu Panorama vyzývá Éva Weszely zdejší Maďary k intenzivnější spolupráci s redakcí časopisu Prágai Tükör. Poté informujeme o dvou významných akcích letošní plesové sezony - o plese budapešťského Kruhu přátel Bohemia a o pražském maďarském plese. Dále se můžeme dočíst o řadě akcí pořádaných v rámci Teplických dnů maďarské kultury a o setkání představitelů zdejších Maďarů s maďarským ministrem zahraničních věcí. Poté seznamíme čtenáře s programem M2 Maďarské televize a s jedním ze sponzorů Svazu Maďarů žijících v Českých zemích, s podnikem Videoton Prága. V cyklu věnovaném laureátům Nobelovy ceny maďarského původu představujeme tentokrát Jánose Polányiho (John C. Polanyi). Následuje první díl nové etnografické série a dětské stránky, jež děti seznámí s velikonočními zvyky a hrami. List uzavírají programy místních organizací Svazu Maďarů žijících v Českých zemích pro první pololetí letošního roku.