www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2014/6 Obsah

PRÁGAI TÜKÖR 2014/6

Proberme to…

Společnost-kronika

:: Radnóti dostal novou pamětní desku v Liberci
:: Začátek semestra v AED
:: Státní svátek Maďarska v Praze
:: Dny maďarské kultury
:: Setkání maďarských lékařů

Češi a Maďaři

:: Lőrinc Szabó, maďarský přítel Antona Straky
:: Alžběta Báthoryová, „čachtická zrůda”

Karpatská kotlina

:: Zasedání Máért a Rady diaspory
:: Jsou i negatívní tendence

Vědci, vynálezci, cestovatelé

:: Životní dráha Flóry Sass

Pohled do minulosti

:: Otec a syn: Zólyomi Duka
:: Hranice – maďarské rakve v mauzoleu

Kultura-média

:: Devadesát vánoc Ladislava Chudíka
:: V Praze byl festival maďarského divadla
:: Bratislavské Casino

Zajímavosti, sport, humor

:: Zvyky svátků
:: Maďarské zázraky ve Fatimě

Soukromé dějiny

:: Palágykomoróc a okolí
:: Kocour Mikes

Dozvěděli jsme se

:: Služby maďarského konzulátu v Praze

:: České resumé «

:: Anglické resumé «

:: Autoři čísla «