www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2005/2 resumé

České resumé

 

V úvodu čísla 2005/2 Prágai Tükör Katalin Rónai vzpomíná na 60. výročí ukončení druhé světové války. V další rubrice Několik knih Krisztián Benyovszky recenzuje román Michala Ajvaze Prázdné ulice. V rubrice Skryté poklady, jehož redaktorem je literární historik Tamás Berkes uvedeme úryvky z deníku László Bellyeiho z konce dvacátých let 20.století, z něhož můžeme poznat tehdejší život maďarských studentů v Praze, z jejich kruhů se formující, v pozdějších desetiletích významná společenská a literární hnutí. V Panoramě esejí Tibor Tátyi poukazuje na paralely mezi romány Karla Čapka Válka s mloky a jeho maďarského spoluvrstevníka Mihálya Babitse Pilotka Elza. Poté následuje druhý díl studie Istvána Vadaiho o milostné poezii maďarského renesančního básníka Bálinta Balassiho. V rubrice Naše dějiny Tibor Ács dokončuje svou studii o olomouckém pobytu významného maďarského matematika Jánose Bolyaiho. V článku zmíní o odhalení pamětní desky tohoto významného vědce v Olomouci v roce 2004. V rubrice Trocha literatury můžeme přečíst několik básní Attily Józsefa, jimiž si připomeneme sté výročí jeho narození. Setkání kultur tradičně přináší informace o událostech týkajících se prezentace maďarské kultury v českých zemích. V rozhovoru s filmovým historikem Radimem Valakem dozvídáme o promítání rozsáhlého cyklu maďarských filmů z let 1970-80 na Katedře filmové vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Pak následují dvě kritiky studentek filmové vědy - Malvína Toupalová píše o filmu Károlye Makka Počestná noc a Linda Konášová o filmu Istvána Gaála Proud. Pavel Sladký referuje o filmové přehlídce Zlatý fond Visegrádu, která se konala v Uherském Hradišti na přelomu dubna a května letošního roku. Na festivalu bylo prezentováno celkem dvanáct maďarských filmů. Poslední článek rubriky tvoří rozhovor s textilní výtvarnicí Judit Pócs a počítačovou grafičkou Éva Nagy při příležitosti jejich společné výstavy v Praze. Nakonec představí Margit Zádor literární dílo Pavla Šruta, jehož povídky Where is your local?, Stylové masáže, Where are you from? a Dějiny ve vosku uzavírají toto číslo.

V příloze listu Panorama Dávid Császár představuje maďarský folklorní taneční soubor Nyitnikék. Pak můžeme přečíst reportáže o činnosti místních organizací Svazu Maďarů žijících v českých zemích, m.j. vzpomínku na oslavy výročí vypuknutí revoluce v roce 1848. Další článek je vlastně pozvánka k návštěvě do nově otevřeného kulturního centra v Budapešti, do Paláce umění. Attila Detáry uvede výsledky prvního kola soutěže o nejoblíbenější knihu „Big Read”, včetně seznamu 100 nejoblíbenějších knih a povzbuzuje čtenáře k hlasování do dalšího kola, jehož cílem je výběr 12 nejpopulárnějších maďarských knih. Poté se pokračuje naše etnografická serie o lidových zvycích spojených s dospíváním. Panoramu tradičně uzavírají oblíbené Dětské stránky.