www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2005/5 resumé

České resumé

 

V čísle 2005/5 časopisu Prágai Tükör zavzpomínáme na Petra Rákose, před třemi lety zesnulého literárního historika, hungarologa, profesora katedry maďarštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a jednoho ze zakladatelů Svazu Maďarů žijících v českých zemích i našeho listu, jenž by se letos dožil osmdesáti let. 7. listopadu 2005 uspořádalo budapešťské České centrum vzpomínkovou konferenci na počest Petra Rákose, na kterém připomněli osobnost Petra Rákose významní literární vědci, překladatelé, jeho někdejší kolegové i žáci. Ozvěny některých vystoupení přinášíme i v našem listě. Někdejší studentka Petra Rákose Valéria Fukári píše o jejich vzájemné korespondenci, z kolegů vzpomínají na Petra Rákose jako pedagoga Jenő Gál a László Zeman. Literární historik István Fried rozebírá roli Petra Rákose jako prostředníka mezi Čechy a Maďary. Literární historik József Jankovics představuje teoretickou i praktickou činnost Petra Rákose na poli hungarologie. Literární kritik Endre Bojtár shrnuje aktivitu Petra Rákose v oblasti literární vědy a literární teorie, literární historik Tamás Berkes pak jeho práce věnující se národní charakterologii otázkám národní identity.

Poté v listě následuje rubrika Aktuálně, v níž politolog Péter Morvay přibližuje vnitropolitické změny a politické tendence probíhající v zemích našeho regionu (v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku) v nedávné minulosti. V rubrice Několik knih rozebírá politolog Tibor Szentandrási svazek Benjamina Kurase s názvem „Je život na Marxu?“, jenž vyšel přednedávnem v překladu Margit Zádor v nakladatelství Kalligram. V rubrice Naše dějiny přinášíme závěrečnou kapitolu studie Heleny Noskové o historii maďarské menšiny v českých zemích, jejímž hlavním tématem je období od přelomu let 1948-49 do našich dnů, respektive analýza důsledků vysídlení slovenských Maďarů do českých zemí. Následuje rubrika Paběrky, ve které se můžeme dočíst o listopadové cestě Václava Havla do Maďarska. V rubrice Ukázky z české literatury představuje tentokrát Margit Zádor literární dílo Josefa Heyduka, jehož povídka (v překladu Margit Zádor) list uzavírá.

Přílohu časopisu Prágai Tükör Panorama otvírá rubrika Svazová mozaika příspěvkem o výletu Svazu Maďarů žijících v českých zemích do Krakova, při němž účastníci navštívili pamětní místa pojící se k maďarské historii. Poté referenti připomínají události maďarských kulturních dnů, jež proběhly postupně v Praze, Brně, Ostravě a Teplicích. Dále přinášíme rozhovor s renovovaným maďarským hercem ze Slovenska Mátyásem Dráfim, jenž nedávno vystoupil také v Praze. Následuje závěrečná část cyklu představující staré lidové zvyklosti a po ní Dětské stránky, na kterých si můžeme připomenout tradiční vánoční zvyky a přečíst si povídku s vánoční tematikou.