www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2006/4 resumé

České resumé

 

V úvodu časopisu Prágai Tükör číslo 4/2006 v rubrice Několik knih představuje historik, bohemista a významný znalec česko-maďarských kulturních vztahů G. Kovács László „kulturního průvodce“ Prahou s názvem Prágai Capriccio (Pražské capriccio) autora Pétera Kocsise. Tématem druhé recenze je román Tímey Pénzes Mesél a múlt (Minulost vypráví), ve kterém autorka zpracovala historii své rodiny 20.století beletristickou formou. V souvislosti s knihou připravila Szilvia Szarka s talentovanou mladou spisovatelkou slovenského původu Tímeou Pénzes, která žila do nedávné doby v Praze, rozhovor. Za rozhovorem následuje úryvek z románu. Dále představujeme nejnovější číslo českého časopisu o česko-maďarských vztazích Amicus, které letos vyšlo jako ročenka Amicus. Jednu studii z této ročenky - Odsun obyvatelstva německé národnosti z Maďarska 1945- 48 Evy Irmanové jsme otiskli v Prágai Tükör také maďarsky. V následujícím příspěvku vzpomíná Evžen Gál na nedávno zesnulou zakládající šéfredaktorku Amicusu Helenu Němcovou. V rubrice O jazycích - o našem jazyce představuje lingvistka Gizella Szabómihály vědecké pracoviště jazykového ústavu Gamma, kde se zabývají užitím jazyka Maďary žijících na Slovensku. V rubrice Trocha literatury vzpomínáme na nedávno zesnulého sedmihradského spisovatele maďarského původu Andráse Sütóa uveřejněním ukázky z jednoho jeho románu. V rubrice Setkání kultur otiskujeme souhrnnou studii literárního historika a bohemisty Tamáše Berkese o ohlasu maďarské literatury v České republice, ve které uvedl nejvýznamnější díla maďarské literatury, která vyšla česky a dále stručně nastínil dějiny česko-maďarských literárních vztahů od roku 1930 do dnešních dnů. Bohemistka Rita Kuű se v nedávné době pokusila o sestavení bibliografie českých literárních děl, které vyšly v maďarštině. Ve studii, kterou v našem listě uveřejňujeme, píše o průběhu sestavování bibliografie a o slovenských a maďarských vydavatelstvích, která vydávají českou literaturu. V následujícím článku referuje kunsthistorička Veronika Farkas o nejnovější výstavě známé, v Praze žijící grafičky Zsuzsy Lőrincz, kterou uspořádala ve slovenském Komárně Galerie Limes. Poté následuje druhý díl příspěvku manželů, překladatelů beletrie Margit a Andráse Zádorových o jejich pobytu v USA. Ukázkou z české literatury je tentokrát novela Jiřího Suchého Neobyčejný příběh, v překladu Margit Zádorové. Rovněž Margit Zádorová představuje tvorbu známého dramaturga, scénáristy, herce a divadelního režiséra Jiřího Suchého.

V příloze listu Panorama informuje Éva Weszelly o letošním ročníku vzdělávacího tábora v Medlově a o setkání maďarských menšin žijících v západní Evropě na Kufsteinu. Autorem následujícího článku je antropolog a muzeolog Kristóf Lilla Alida, jenž píše o nálezu mumie v Brně narozené jeptišky Antonie Tauber v kryptě dominikánského kostela ve Vácu. Jako již tradičně uzavírají list Dětské stránky, kde se dočteme o letním táboře a budeme moci poznat několik podzimních lidových tradic.