www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2007/1 resumé

České resumé

 

Zmapovat výrazněji než dosud aktuální činnost, problémy a minulost maďarské menšiny v České republice, a to s přihlédnutím na širší celomaďarské souvislosti, pochopitelně včetně maďarsko-českého i maďarsko-slovenského kontextu, je hlavním záměrem časopisu Prágai Tükör, který do letošního roku vstoupil v tomto smyslu s mírně pozměněnou koncepcí. Ta je podrobněji vysvětlena v úvodním slovu nového šéfredaktora Jánose Kokese.

Rubrika Maďarské osudy od Moravy na západ obsahuje rozhovor s předními překladateli české literatury do maďarštiny Andrásem Zádorem a Margit Zádor. V rubice Maďaři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se lze dovědět podrobné údaje o Maďarech, které přineslo ščítání lidu v roce 2001. Život a dílo Jánose Esterházyho, významného maďarského politika v Československu, představuje György Nemes. Na základě faktů autor dospívá k názoru, že by Esterházy měl být rehabilitován. Další články rubriky Maďaři a Češi - minulost a přítomnost se zabývají životem a dílem českého muzeologa Josefa Poláka, životním jubileem českého hungarologa Richarda Pražáka a informují o vyznamenání Görgye Vargy Pelikánovou cenou.

V rubice Od Prahy po Bukurešť je mj. představen slovenský institut Fórum zabývající se výzkumem menšin, dále informace o budapešťské schůzce bývalých maďarských studentů českých univerzit a článek o maďarské menšině v Bukurešti.

Knihovna obsahuje recenzi turistického průvodce Praha, kterou napsala Ildikó Cséfalvay, a upozorňuje na některé další knihy.

József Szilvássy píše o obrovském úspěchu seriálu Sousedé, kterou vysílá slovenská televize Markíza. Hlavními hrdiny komediálního seriálu jsou jedna maďarská a jedna slovenská rodina.

Vince Tomi zmapoval historii československo-maďarských fotbalových utkání.

Ukázku z české literatury Jan Werich: Lincoln 1933 přeložila Margit Zádor.

Příloha Tükörkép přinásí podrobnější zprávy o loňské činnosti všech šesti základních organizací Svazu Maďarů. Podobně informuje i o činnosti politického hnutí Soužití, o Maďarském hospodářském sdružení v ČR a o přípravě založení civilní organizace maďarských lékařů v ČR. Maďarský slavista Csaba Gy. Kiss se zamýšlí nad tím, proč je česká kultura tak populární v Maďarsku, zatímco Taťjána Poljaková pokračuje svůj seriál rodinných příběhů. Další část přílohy obsahuje informaci o možnosti použití mateřštiny na daňových úřadech a přináší řadu společenských informací. Součástí přílohy je i rubrika pro děti.