www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2007/2 resumé

České resumé

 

Letošní druhé číslo časopisu Prágai Tükör v rubrice Maďarské osudy od Moravy na západ přináší rozhovor s Gáborem Tarnóczim, rodákem z Nových Zámků na jihu Slovenska. Gábor Tarnóczi se dostal do Teplic v roce 1947, kdy jeho rodiče na základě dekretů prezidenta Eduarda Beneše byli deportováni na nucené práce do českých zemí. Podobný osud postihl tehdy přes 40.000 slovenských Maďarů. Gábor Tarnóczi, který podrobně mluví o svém životě, není dnes ze svého osudu zatrpklý, ale poválečné události přesto nepovažuje za správné.

Rubrika Maďaři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku je prakticky plně věnována 50. výročí založení maďarského studentského spolku Endre Adyho v Praze. Na činnost spolku vzpomínají jeho bývalí předsedové, zatímco samotné jubilejní oslavy jsou dokumentovány ve fotoreportáži.

Tünde Ambrus informuje o návštěvě maďarského prezidenta Lászlóa Sólyoma v Brně, kde se zúčastnil summitu středoevropských prezidentů, a o jeho setkání s Maďary žijícími v moravské metropoli.

V rubrika Od Prahy po Bukurešť si lze přečíst zajímavou reportáž o maďarské menšině ve srbské Vojvodině od Pétera Sinkovitse.

József Szilvássy v obsáhlém materiálu představuje tři maďarská divadla na Slovensku, přičemž se zamýšlí i nad minulostí a budoucností maďarského divadelnictví na Slovensku.

Materiál o maďarských olympijských vítězích připravil sportovní novinář Vince Tomi. Do následujícího čísla listu avizuje materiál o československých olympijských vítězích.

Ukázky z české literatury - krátké prózy Alexandry Berkové - přeložila Margit Zádor.

Příloha Tükörkép informuje o dnech maďarské kultury v Teplicích, o pražském setkání přátel kultury na akci Souznění a o celostátním sněmu hnutí Coexistentia. Další materiály jsou věnovány kladení věnců u památníku maďarských vojáků ve Zlaté Koruně a problémům kolem zavádění evropské charty menšinových jazyků v oblastech severní Moravy, kde žije polská menšina. Překladatelka Kateřina Horváthová se zamýšlí nad tím, jak je vnímána maďarská kultura v ČR. Součástí přílohy je opět i rubrika pro děti.