www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2007/3 resumé

České resumé

 

Úvodní rubrika - Maďarské osudy od Moravy na západ - letošního třetího čísla časopisu Prágai Tükör přináší rozhovor s Lajosem Csémym, bývalým profesorem Komenského fakulty Českobratrské církve v Praze, která od padesátých let až do poloviny devadesátých let vychovávala teology i pro maďarskou reformovanou církev na Slovensku. Čtenář se tak v interview seznámí nejen se životem a dílem významného badatele, pedagoga a teologa, ale získá vědomosti také o zákulisí výchovy teologů pro maďarskou reformovanou církev na Slovensku.

Rubrika Maďaři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku je tentokrát věnována především vzpomínkovým oslavám 50. výročí úmrtí významného maďarského politika předválečného Československa Jánose Esterházyho v Mírove na Morave. Hrabě Esterházy zemřel v roce 1957 jako oběť poválečné politiky československého státu ve věznici v Mírove. Účastníci pietního aktu se jednohlasně vyslovili za jeho plnou politickou rehabilitaci.

Dalším materiálem rubriky je recenze a výňatky z českou vládou schválené Zprávy o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2006.

V rubrice Maďaři a Češi - minulost a přítomnost se lze dočíst o „ruské Praze“, kterou napsal přední maďarský znalec českých reálií Pál E. Fehér. Zde nalezneme i stať o tom, že bývalý český prezident Václav Havel byl vyznamenán Zlatou medailí Istvána Széchenyiho.

Článek o možných důsledcích vstupu Slovenska a Maďarska do schengenského prostoru pro slovensko-maďarské soužití napsal známý český publicista Luboš Palata. Přináší jej rubrika Od Prahy po Bukurešť. Rozhovor s Péterem Lizákem mapuje situaci na slovensko-ukrajinských hranicích.

Publicista József Szilvássy zpracoval rozsáhlá materiál o maďarských muzeích a kulturních památkách na Slovensku.

Rubrika Knihovna přináší recenzi publikaci o maďarských vojácích, kteří za druhé světové války zahynuli na západní frontě a jsou pochováni na tamějších vojenských hřbitovech. V knize jsou zmínky také o České republice.

Zajímavý článek o českých a maďarských olympijských vítězích napsal sportovní novinář Vince Tomi.

Ukázky z české literatury - próza Edgara Dutky - přeložila Margit Zádor.

Pravidelná příloha časopisu Tükörkép informuje o různých akcích v základních organizacích Svazu Maďarů a o otevření Domu národností v Praze. Zpravodajka listu Éva Weszely navštívila maďarskou kolonii v německém Kolíně nad Rýnem. Tradiční součástí přílohy je i dětská rubrika.