www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2008/3 resumé

České resumé

 

Diplomatická mise v České republice byla pro mne velmi zajímavá a poučná. Pro Maďary je pozoruhodný český pragmatizmus. Za pozitivní považuju i skutečnost, že politika obyvatele České republiky nerozděluje takovým způsobem, jak je tomu třeba v Maďarsku. Velmi kladně hodnotím činnost organizací maďarské menšiny v České republice - to je jen několik myšlenek z rozhovoru, který poskytl letošnímu třetímu číslu časopisu Prágai Tükör István Szabó, velvyslanec Maďarska v Praze po ukončení svého čtyřletého pobytu v České republice.

Třetí díl seriálu věnovaného osudovým osmičkám v československých dějinách se zabývá rokem 1948, kdy byl v Českoslovernsku nastolen komunistický režim. Zvláštní pozornost je opět věnována tehdejšímu osudu maďarské menšiny žijící na jihu Slovenska. Pozoruhodný materiál, jehož autorem je historik Attila Simon, je publikován v rubrice Maďaři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

V rubrice Maďaři a Češi - minulost a přítomnost je článek o českém vyznamenání maďarské filozofky Ágnes Heller za její odvážný protest proti sovětské okupaci Československa v srpnu 1968.

Publicista József Szilvássy v rubrice Od Prahy po Bukurešť analyzuje činnost Strany maďarské koalice na Slovensku při příležitosti desátého výročí jejího vzniku. Tato strana je politickým reprezentantem půlmilónové maďarské menšiny na Slovensku.

Sportovní rubrika přináší obsáhlý článek o velmi úspěšném československém diskaři maďarské národnosti Imre Bugáre. Autorem článku je sportovní novinář Vince Tomi.

Pozoruhodný článek o maďarském jazyce napsal profesor István H. Tóth, lektor maďarštiny na Karlově univerzitě v Praze.

Profesorka Vilma Eöry srovnání různá rčení v maďarštině, češtině, angličtině a v němčině. Tento zajímavý materiál je publikován v rubrice Naše mateřština.

Ukázku z české literatury - tentokrát z díla Jiřího Reichla Útěk přeložila Margit Zádor.

Pravidelná příloha časopisu Tükörkép ve fotoreportáži informuje o průběhu vzdělávacého víkendu Svazu Maďarů, který se konal koncem srpna na jihu Moravy. Nelezneme v ní také článek o setkání s novým maďarským velvyslanecem v Praze, o oslavách maďarského státního svátku Svatého Štěpána. Součástí přílohy je rovněž tradiční rubrika s materiály pro děti.