www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2009/2 resumé

České resumé

 

Druhé letošní číslo časopisu Prágai Tükör v rubrice Maďarské osudy od Moravy na západ přináší rozhovor s paní Magdou Šmejkalovou, organizační tajemnicí Svazu Maďarů žijících v českých zemích. Magda Šmejkalová je rodačkou z jižního Slovenska, a do Prahy se dostala v polovině sedmdesátých let jako studentka. Po studiích se v Praze usadila, pracovala v několika fabrikách, až zakotvila ve Svazu Maďarů. Mezi tím vychovala dva syny. Podrobně mluví o svém životě, o setkání s Čechy a českou realitou, o svých zálibách, o vtahu k maďarské kultuře a také o zkušenostech z práce ve Svazu, jak si tam našla i nového životního partnera.

V rubrice Maďaři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku informujeme o letošním tradičním pietním shromáždění v Mírově při památníku tragicky zesnulého maďarského politika z meziválečného Československa Jánose Esterházyho. Letošní akce se zúčastnila i větší skupina z Polska.

Rubrika Maďaři a Češi - minulost a přítomnost je opět velmi pestrá a bohatá. Najdeme v ní materiály o vyznamenání bývalého maďarského prezidenta Árpáda Göncze německou Adalbertovou cenou v Praze, anebo článek o odškodnění bývalých československých občanů vyhnaných z Podkarpatské Rusy.

Universitní profesor István H. Tóth se při příležitosti letošního roku maďarského jazyka (2009) zabývá nejstarší klasifikací dějin maďarštiny. Přinášíme druhou část jeho zajímavého článku.

V rubrice od Prahy po Bukurešť informujeme o připravované společné maďarsko-slovenské učebnici dějin pro střední školy, jako i tom, že navzdory finanční a hospodářské krizi maďarská vláda nesníží podporu poskytovanou Maďarům žijícím za hranicemi země.

Moderní maďarskou literaturu reprezentuje spisovatel Lajos Nagy Parti. Autorem článku a překladu je Radek Patloka.

Českou literaturu v časopisu představuje povídka Emila Hakla. Přeložila jí renomovaná překladatelka Margit Zádor.

Příloha Tükörkép přináší fotoreportáž ze zahájení letní lázeňské sezony v Teplicích, z tamějšího maďarského plesu, informuje o vzniku nové základní organizace v Lovosicích a o kulturní akci v Brně. Obsáhle píšeme o literárním večeru v Praze věnovaném stému výročí narození básníka Miklóse Radnótiho.

Součástí přílohy je rovněž tradiční rubrika s materiály pro děti. Otiskujeme kresby dětí z maďarské školky v Praze.