www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2011/3 resumé

České resumé

 

Třetí letošní číslo časopisu Prágai Tükör v rubrice Maďarské osudy od Moravy na západ přináší rozhovor s Klárou Truchlou, odbornou zaměstnankyní české národní knihovny v Praze. Paní Truchlá je chorvatské národnosti, pochází z Maďarska a do Prahy se provdala koncem osmdesátých let. Studovala na univerzitě v Záhřebu a v rozhovoru podrobně mluví o situaci, která panovala v osmdesátých letech v Juhoslávii a v Maďarsku. Zajímavé je také její srovnání situace, každodenních problémů v Maďarsku a v Československu, kam se přestěhovala v roce 1989.

V rubrice Maďaři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku uveřejňujeme další část z připravované knihy o studentském spolku Ady Endre v Praze, jejíž autorem je renomovaný maďarský publicista na Slovensku Tihamér Lacza.

Rubrika Polička knih přináší dalsí článek Kláry Truchlé o vzácných maďarských knihách a písemnostech v pražském Klementinu.

O maďarských dějinách 19. století pojednává rubrika Pohled do minulosti. Autorem článku je profesor István H. Tóth. Článek je věnován maďarské revoluci v letech 1848/1849.

O návštěvě předsedy maďarského Národního shromáždění Lászlóa Kövére v České republice informujeme v rubrice Maďaři a Češi - minulost a přítomnost.

Rubrika od Prahy po Bukurešť informuje o nové pamětní desce spisovatele Jana Kollára v Budapešti.

Rubrika Film, divadlo televize píše o mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.

Moderní maďarskou literaturu reprezentuje spisovatel Ferenc Barnás. Autorem článku a překladu je Alžběta Vaculíková.

Českou literaturu v časopisu představuje povídka Jindřišky Smetanové. Přeložila jí renomovaná překladatelka Margit Zádor.

Příloha Tükörkép přináší články o činnosti základních organizací svazu v Plzni, Lovosicích, Praze a Ostravě. Uveřejňujeme také další díl rodinných historek Tatiany Poljakové.

Součástí přílohy je rovněž tradiční rubrika s materiály pro děti.