www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2012/2 resumé

České resumé

 

Druhé letošní (2012) číslo časopisu Prágai Tükör v rubrice

Maďarské osudy od Moravy na západ přináší rozhovor s Ivetou Pospíšilovou, předsedkyní Svazu Maďarů v Lovosicích. Iveta v rozhovoru mluví o své rodné vesnici, o svých studiích na konzervatoři v Košicích a o činnosti Svazu Maďarů v Litoměřicích a poté v Lovosicích. Poukazuje na dobrou spolupráci s místní hudební školou, s městem Lovosice a také o různých akcích pořádaných svazem ve městě. Prozrazuje také některé svoje plány do budoucnosti.

Rubrika Maďaři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku přináší podrobné informace o jubilejním desátém sněmu Svazu Maďarů v Čechách a na Moravě, který se konal v březnu v Praze. Otiskujeme v plném znění mj. projev předsedkyni svazu Anny Rákóczi. Anna Rákóczi byla na sněmu znovu zvolena předsedkyní svazu.

Rubrika Maďaři a Češi - minulost a přítomnost informuje mj. o oslavách 55. výročí vzniku maďarského studentského spolku nesoucího jméno básníka Endre Adyho (AED) v Praze. Při této příležitosti se v Praze sešli bývalí i dnešní studenti a byla vydána kniha o dějinách spolku.

Rubrika Polička knih informuje mj. o knize Ostrov na souši, kterou o dějinách AED napsal významný maďarský publicista ze Slovenska Tihamér Lacza.

V rubrice Od Prahy po Bukurešť informujeme, že v osobě Jánosa Ádera ma Maďarsko nového prezidenta. Přinášíme také materiál o výsledcích sčítání lidu na Slovensku, kde opět došlo k poklesu počtu Maďarů.

Rubrika Film, divadlo, televize věnuje pozornost filmovému festivalu v Uherském Hradišti, kde letos bude hlavním hostem maďarský film.

Českou literaturu v časopisu představuje povídka Ladislava Pecháčka Černá orchidej, kterou přeložila renomovaná překladatelka Margit Zádor. Napsala také spisovatelův portrét.

Příloha Tükörkép přináší několik článků o posledních akcích základních organizací svazu a o vzpomínkové akci v Zlaté Koruně. Píšeme také o akci Svět knihy v Praze.

Součástí přílohy je rovněž tradiční rubrika s materiály pro děti.