www.pragaitukor.com - Prgai Tkr

2005/4 setkn kultur

Fotografie Viktora Kopasze

 

Viktor Kopasz se narodil v roce 1973 v Krovskm Chlmci na Slovensku, vystudoval Stredn umelecko-priemyslovu kolu v Koicch (1988 - 1992) a pot katedru fotografie FAMU v Praze (1992 - 1997). V souasnosti psob jako pedagog, extern tak na FAMU; ije v Praze.

Kopasz ji nkolik let vytv osobit denky, ve kterch se krom ernoblch, digitln upravovanch i anilnkami kolorovanch fotografi (portrt, autoportrt, stylizovanch momentek, zti, neidentifikovatelnch detail) objevuj textov zznamy (poznmky tukou, heslovit sdlen z raztkovch psmen dtsk abecedy) v maartin, anglitin i sloventin, vlepen stiky, jzdenky i jin drobn artefakty, kter pipomnaj uritou udlost, zitek, pocit i mylenku. Z denk, klasickch, dosti objemnch knih, pak autor sestavuje jednotliv samostatn projekty, z nich nkter vyly i jako bibliografie - Shadow Play, In the Jungle, Kertel.

V souasnm svt, kter preferuje srozumiteln, lehce deifrovateln sdlen, se zd, e Kopaszovy denky nesou pli komplikovan sdlen. Ovem jemn melancholick atmosfra, kterou jsou naplnny, podpoen jakoby zastenou, neskutenou barevnost, je typickou vlastnost navzjem propleten stedn Evropy, sahajc a nkam k Franzi Kafkovi - na rozdl od nj se sice Kopasz s Prahou bez problm sil, ale pocit odlinosti zstal dodnes. I proto astm motivem denkovch zznam jsou cesty a pobyt doma na vchodnm Slovensku, kde eka Latorica vytv jedinenou poetickou, a surrealistickou scenrii.

Fotografie v dencch, respektive cel dvoustrnky, se odehrvaj ve dvou hlavnch, obas se prolnajcch rovinch. Prvn je Kopaszv zjem o okol, ptele, rodinu a innosti s nimi spojen, druh je vysoce subjektivn pohled vtvarnho umlce na okoln svt. Ten zan pozvolna pevaovat, dvoustrnky denku jsou naplnny vizuln pozoruhodnmi zznamy, jm jemn zsah v potai, pi kolorovn i napklad pekryt strnky pauzovacm paprem dod charakter grafickho listu. Spojuje se v nich tradice eskho i slovenskho imaginativnho umn, ctme i ozvny surrealismu, kter prv ve stedn Evrop nael specifickou podobu. Solid Painter, Arabeska, Waterland - ti hlavn cle autorova pozorovn prody (kter je tou nejsolidnj malkou).

Jednotcm prvkem celho Kopaszova dla je as, tomu odpovd i charakter denkovho zznamu - zachycen udlosti jsou u vdy minulost, je to vzpomnka, nkdy konkrtnj, nkdy u zamlen, pipomenut pedmtem, vzkazem i przdnou strnkou. Denk zrove umouje odstup od proitch udlost, zamylen se a proniknut k podstat okolnho svta.

 

Helena Musilov