www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2006/2 resumé

České resumé

 

V úvodu časopisu Prágai Tükör 2/2006 přinášíme rozhovor s Annou Hyvnarovou, novou předsedkyní Svazu Maďarů žijících v českých zemích. Dozvíme se o tom, jaké jsou cíle nové předsedkyně řídící největší organizaci sdružující maďarskou menšinu žijící v České republice, která je zároveň i vydavatelem listu Prágai Tükör, v příštích letech. Také následující článek se věnuje Maďarům žijícím v Čechách, přesněji jejich mladé generaci. V rubrice O jazycích - o našem jazyce si přečteme studii lingvisty Ference Bíróa, ve kterém referuje, o tom, jaké jazykové zajímavosti objevil v několika stovkách emailů, které mladí Maďaři žijící v České republice poslali na svou internetovou konferenci v uplynulém roce. V tradiční rubrice našeho časopisu Několik knih tentokrát představíme dvě publikace. První z nich je kniha Maďasko známého českého hungarologa Richarda Pražáka, která vyšla v rámci cyklu Stručná historie států. Autorem recenze je historik G. Kovács László, jenž ve svém článku poukazuje na to, jak nelehký úkol je psát vědeckopopulární díla určená pro vědecké pracovníky i širokému okruhu čtenářů. Druhou knihou je memoárový román Dobrý den Brno Hany Pražákové, manželky Richarda Pražáka, který v našem listě představí Ladislav Soldán. Po recenzi následuje několik úryvků z této knihy, které připomenou dny někdejšího velvyslance České republiky Richarda Pražáka a jeho rodiny v Maďarsku. V rubrice Skryté poklady se tentokrát dočteme o knize českého autora, jejímž tématem jsou maďarské dějiny. Literární historik Tamás Berkes píše o knize českého historika Josefa Macůrka (1901-1992) Dějiny Maďarů a uherského státu, která byla vydána v roce 1934. Berkes podrobně představuje Macůrkovu tvorbu, popisuje jaké ideologie ovlivňovaly vznik této práce, respektive jak ovlivňovala tehdejší československá politika dobové historické vědy. Poté následuje dobová kritika Macůrkovy knihy z pera Józsefa Majora, jenž psal pod pseudonymem József Újváry. Z ní se dozvíme, jakým způsobem maďarští historici té doby poukazovali na nepřesnosti Macůrkovy knihy a deformaci fakt z politických a ideologických důvodů. V rubrice Naše dějiny představuje politolog Tibor Szentandrási Jánose Esterházyho (1901-1957) maďarského politika z Československa, bojujícího za práva maďarské menšiny na Slovensku, jenž byl v době komunistické diktatury vězněn a jenž se stal smrtelnou obětí režimu. Následuje memoár Károlye Kálmána a vzpomínky na jeho dětství ve 30.letech, kdy byl rozšířený „výměnný pobyt dětí“. Děti školního věku se tehdy posílaly na jeden až dva roky do vzdálených míst země, aby se naučili tamní jazyk. V Gemeru narozený, dnes v Maďarsku žijící Károly Kálmán vzpomíná, jak se dostal do německé vesnice na Spiši a jak se mezitím jeho druh, německý chlapec ze Spíše, učil maďarštině v jeho rodině. V rubrice Aktuálně informuje Szilvia Szarka o semináři na téma Konflikty mezi národy, který se uskutečnil za podpory Kollegia Theodora Heusse ve slovenském Komárně. V rubrice Setkání kultur představujeme bratislavské nakladatelství Kalligram, které nejvíce přispívá k popularizaci současné maďaské a české literatury a uveřejňujeme rozhovor s ředitelem nakladatelství László Szigetim. Poté následuje příspěvek známé překladatelky Margit Zádorové, ve kterém popisuje rok, který strávila s manželem Andrásem Zádorem, označovaným za doyena překladatelů, v USA. Ukázkou z české literatury je tentokrát novela Hany Bělohradské v překladu Margit Zádorové, která také představuje literární tvorbu autorky.

V úvodu přílohy listu Panorama informujeme o aktuálních událostech Svazu Maďarů žijících v českých zemích; o plenární schůzi, volbě nového předsedy a různých kulturních akcích. Attila Detáry představuje moderní a dynamicky se rozvíjející jihomaďarské město Pětikostelí (Pécs) známé svými památkami z různých období, které bude v roce 2010 hlavním městem evropské kultury. Přílohu listu uzavírají Dětské stránky, kde se dočteme o lidových tradicích, které jsou spojeny s obdobím žní. Kromě toho představujeme spisovatelku Ágnes Bálintovou, jednu z nejvýznamnějších osobností maďarské literatury pro děti a mládež.