www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2006/2 Obsah

PRÁGAI TÜKÖR 2006/2

Úvodem

:: Prágai Tükör číslo 2006/2

Rozhovor s…

:: Annou Hyvnarovou, novou ředitelkou Svazu Maďarů žijících v českých zemích - „Těžiště činnosti Svazu spadá na základní organizace…”

O jazycích - o našem jazyce

:: Ferenc Bíró: Několik poznámek k písemné komunikaci mladých Maďarů žijících v České republice

Několik knih

:: László G. Kovács: Obraz v zrcadle (Richard Pražák: Maďarsko)
:: Ladislav Soldán: Próza vlastně rodinná (Hana Pražáková: Dobrý den Brno)

Několik úryvků

:: Úryvky z knihy Hany Pražákové Dobrý den Brno

Skryté poklady

:: Tamás Berkes: Josef Macůrek a maďarská historiografie
:: József Újváry: Česká kniha o dějinách Maďarů (Josef Macůrek: Dějiny Maďarů a uherského státu)

Trocha literatury

:: Výběr z publicistiky Endre Adyho
:: Básně Andráse Ference Kovácse

Naše dějiny

:: Tibor Szentandrási: János Esterházy - Příklad konservativního humánního postoje politika v totalitě
:: Károly Kálmán: Vzpomínky na výměnný pobyt dětí

Aktuálně

:: Kollegium Theodora Heusse
:: Szilvia Szarka: „Tam, kde jsou hranice, mají se stavět mosty” - Seminář o etnických konfliktech v Komárně v dubnu 2006

Setkání kultur

:: József Szilvássy: Oáza v duchovních ochuzení - O bratislavském až středoevropském vydavatelství Kalligram
:: Ztráta nadějí - Rozhovor s László Szigetim Lászlóval, ředitelem bratislavského vydavatelství Kalligram
:: Margit Zádor: Amerika pro pěší a pro seniory - I. díl

Ukázky z české literatury

:: Margit Zádor: Hana Bělohradská
:: Hana Bělohradská: Nehoda

:: České resumé «

:: Anglické resumé «

:: Autoři čísla «

 

(TÜ)KÖRKÉP 2006/2
(příloha)

Dokumenty

:: Usnesení VIII. zasedání delegátů Svazu Maďarů žijících v českých zemích

Svazová mozaika

:: János Zoltán Kokes: Novou ředitelkou Svazu Maďarů žijících v českých zemích se stala Anna Hyvnarová
:: Éva Weszely: Pražské uctění památky maďarské revoluce
:: Katalin Rónai: Souznění - 2006
:: Zoltán Trosko: Vzpomínky na kladení věnců v Zlaté Koruně - Rájově, 2006

Mozaika AED

:: Tünde Ambrus: Divadlo NYEKK na českém turné

Naše okolí

:: Attila Detáry: Pětikostelí, hlavní město evropské kultury v roce 2010

Soukromé dějiny

:: Poljaková Taťána: Rodinné historky

Dětské stránky

:: Sestavila Tímea Moravcsík