www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2006/5 resumé

České resumé

 

V úvodu časopisu Prágai Tükör číslo 2006/5 gratulujeme k sedmdesátinám Václava Havla; v rozhovoru (na netradiční téma), který jsme připravili, vypráví o populární hudbě a v rámci toho o svém vztahu k českému hudebnímu undergroundu v 70. a 80. letech. V rubrice Naše dějiny si budete moci přečíst druhou, závěrečnou část textu Evy Irmanové Vysídlení obyvatelstva německé národnosti z Maďarska v letech 1945-1948 (první část studie vyšla v Prágai Tükör číslo 2006/4). V tomto čísle našeho periodika je věnováno několik studií k 50. výročí revoluce v roce 1956. Bohemista, literární historik Tamás Berkes objasňuje ve studii „Promarněná příležitost?” ohlas revoluce v Československu, respektive porovnává společenskou situaci v Československu a v Maďarsku v 50. letech. Svaz Maďarů v Brně uspořádal ve spolupráci s Masarykovou Univerzitou, Akademií věd a Velvyslanectvím Maďarské republiky v Praze vzpomínkovou konferenci, na které čeští a maďarští historikové připomněli události z roku 1956. Následují úryvky z několika příspěvků, které na konferenci zazněly. Historik Zoltán Ripp, spolupracovník Institutu politických dějin v Budapešti ve své studii analyzuje politické vztahy Maďarska a Sovětského Svazu a důvody intervence. Historik Stanislav Balík, pedagog Masarykovy Univerzity vyjmenovává společné rysy východoevropských a středoevropských totalitních režimů, respektive poukazuje na paralely a odlišnosti maďarského, československého a polského režimu. Známý český historik Jiří Pernes vybírá z československých ohlasů na vypuknutí revoluce v roce 1956, uvádí několik méně známých událostí, které byly minulým režimem zatajované. S rokem 1956 a Pražským jarem 1968 je tentokrát spojena i rubrika Skryté poklady. Tamás Berkes píše o článku Osvalda Machatky Také jedno výročí, který byl otištěn v Literárních listech v červnu 1968, v době desátého výročí popravy Imreho Nagye. Berkes poukazuje, že se jedná o bezpříkladný článek, který v zemích sovětského bloku poprvé prolomil mlčení o potlačení maďarské revoluce a následujících represích. Po článku následuje výběr ze současné maďarské literatury, novela Andráse Pályiho s názvem Kontrarevoluce (Ellenforradalom), rovněž na téma roku 1956. V rubrice Setkávání kultur komentuje Malvína Toupalová film Andora Szilágyiho Mansfeld - z vyššího hlediska (Mansfeld - magasabb szempontból), který byl uveden na letošním ročníku semináře Současná filmová tvorba - Střední Evropa v Praze. Po něm následuje rozhovor s Ladislavem Kadlecem, dramaturgem České televize, jenž vybírá již téměř půl druhého desetiletí maďarské filmy vysílané Českou televizí. Následuje recenze filmu Bély Tarra Werckmeisterovy harmonie (Werckmeister harmóniák) filmového kritika Aleše Stuchlého, který jsme nedávno měli možnost znovu shlédnout ve vysílání České televize. V dalším článku zve Malvína Toupalová čtenáře Prágai Tükör do Dejvického divadla na hru Zoltána Egressyho Šťovík, pečené brambory (Sóska, sültkrumpli). Poté následuje úryvek z této recenzované divadelní hry. V rubrice O jazycích - o našem jazyce Tünde Mészáros nás ve své studii seznámí s výsledky psycholingvistického průzkumu mezi Maďary žijícími na Slovensku a v Maďarsku. Rovněž v této rubrice je uveřejněna studie Istvána H.Tótha, lektora působícího na katedře maďarštiny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, ve které popisuje své zkušenosti s výukou maďarštiny jako cizího jazyka a v rámci toho s výukou správné výslovnosti a výukou abecedy. V rubrice Ukázky z české literatury představuje Margit Zádorová literární tvorbu Jiřího Roberta Picka. Následují dvě povídky Jiřího Roberta Picka Před bouří a po bouři, Flám se strýčkem Josefem (ze sbírky Kabaret s nahou slečnou Carmen) v překladu Margit Zádorové.

V příloze listu Tükörkép připomíná Zoltán Kokes Dny maďarské kultury, podzimní akci Svazu Maďarů žijících v českých zemích, které probíhaly v Praze, Brně, Ostravě a Teplicích. Attila Detáry podrobně informuje o brněnských akcích, dále přináší zprávy o slavnostním odhalení náhrobního sloupu k uctění památky maďarských vojáků padlým v bitvě u Slavkova, které proběhlo v Telnici (v jedné z vesnic, kde k bitvě došlo) v době 201. výročí bitvy. Éva Weszely píše o setkání Maďarů žijících v zahraničí, které proběhlo pod názvem Mezi kulturami v Lučenci na Slovensku. List uzavírají Dětské stránky, kde se dozvíte o některých tradičních lidových zvyklostech období adventu a vánoc.