www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2006/5 Obsah

PRÁGAI TÜKÖR 2006/5

Úvodem

:: Prágai Tükör číslo 2006/5

Aktuálně

:: „Na nosiče kytary slavné zpěvačky si netroufli…” - Rozhovor Alexandra Balogha s Václavem Havlem

Naše dějiny

:: Eva Irmanová: Vysídlení obyvatelstva německé národnosti z Maďarska v letech 1945-1948 - II. část

1956-2006

:: Tamás Berkes: Promarněná příležitost? - Československo v roce 1956
:: Zoltán Ripp: Násilně ukončená revoluce
:: Jiří Pernes: Československý rok 1956
:: Stanislav Balík: Události roku 1956 - mezník v přechodu k posttotalitarismu?

Skryté poklady

:: Tamás Berkes: Vzpomínka na úmrtí Imre Nagye v období Pražského jara
:: Osvald Machatka: Také jedno výročí

Trocha literatury

:: András Pályi: Kontrarevoluce

Setkání kultur

:: Malvína Toupalová: Mansfeld - tragická oběť neuskutečněné revoluce ve filmu Andora Szilágyiho
:: Maďarské filmy v České televizi - Rozhovor Radima Valaka s Ladislavem Kadlecem, dramaturgem ČT
:: Aleš Stuchlý: Werckmeisterovy harmonie
:: Malvína Toupalová: Zoltán Egressy v Dejvickém Divadle: Šťovík, pečené brambory

Trocha literatury

:: Zoltán Egressy: Šťovík, pečené brambory (úryvky)

O jazycích - o našem jazyce

:: Tünde Mészáros: Vedle sebe - II. část - O interpersonálních vztazích obyvatel na obou stranách státní hranice
:: István H. Tóth: Poznámky k výuce abecedy s ohledem na výuku v cílovém jazyce

Ukázky z české literatury

:: Margit Zádor: Jiří Robert Pick
:: Jiří Robert Pick: Flám se strýčkem Josefem
:: Jiří Robert Pick: Před bouří a po bouři

:: České resumé «

:: Anglické resumé «

:: Autoři čísla «

 

(TÜ)KÖRKÉP 2006/5
(příloha)

Svazová mozaika

:: János Zoltán Kokes: Dny maďarské kultury v Čechách ve znamení výročí maďarské revoluce r. 1956
:: Attila Detáry: Bohatý brněnský podzim
:: Attila Detáry: Slavností odhalení náhrobního sloupu padlých maďarských vojáků v Telnicích k 201. výročí Slavkovské bitvy
:: Éva Weszely: Mezi kulturami - Úvahy o jedném nezapomenutelném setkání

Soukromé dějiny

:: Taťána Poljaková: Rodinné historky

Dětské stránky

:: Sestavila Tímea Moravcsík