www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2007/4 resumé

České resumé

 

Letošní čtvrté číslo časopisu Prágai Tükör v rubrice Maďarské osudy od Moravy na západ přináší rozhovor s Lászlóm Kocsisem, bývalým československým diplomatem. Jeho životní dráha je důkazem toho, že dobrý základ pro profesní kariéru poskytují i školy s maďarským vyučovacím jazykem na Slovensku a tudíž nejsou opodstatněné obavy řady rodičů, že absolvování těchto škol bude pro jejich dítě překážkou v uplatnění se v životě.

Rubrika Maďaři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku je věnována otázce maďarsko-slovenského usmíření. Zveřejňujeme nejdůležitější reakce, které vyvolal návrh na usmířený předložený Stranou maďarské koalice na Slovensku. V této souvislosti jsou zveřejněna i fakta o česko-německé deklaraci.

Časopis přináší také svědectví Istána Bakose o sametové revoluci v Praze a Ference Gerebene o tom, jak podepsal koncem sedmdesátých let v Budapesti protest proti pronásledování chartistů v tehdejších Československu.

József Szilvássy v rozsáhlém článku seznamuje čtenáře s minulostí a přítomností kulturní organizace Maďarů na Slovensku Csemadok.

Do Prahy se vrátila slavná maďarská opereta Čardášova princezna. Režíroval jí Gábor Miklós Kerényi. Rozhovor s ním přináší rubrika Film, divadlo, TV.

Zajímavý článek o maďarských a československých olympijských vítězích připravil sportovní novinář Vince Tomi. Ukázky z české literatury - krátké prózy Jana Drozda - přeložila Margit Zádor.

Příloha Tükörkép přináší podrobný program nadcházejících dnů maďarské kultury v Brně, Ostravě, Praze a v Teplicích. Zoltán Troskó popisuje své zážitky z celostátního „společensko-kulturního“ víkendu, který se uskutečnil počátkem září v Koutech na jihu Moravy. O vztahu k Maďarsku a Maďarům se vyznal český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg.

Součástí přílohy je opět i rubrika pro děti.