www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2007/4 Obsah

PRÁGAI TÜKÖR 2007/4

Proberme to…

:: Proberme to

Maďarské osudy na západ od Moravy

:: Maďarská škola není překážkou v životě - s Lászlóm Kocsisem rozmlouval János Kokes

Maďaři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

:: Rozruch kolem maďarsko-slovenského usmíření

Maďaři a Češi - minulost a přítomnost

:: István Bakos - Osudové dny v Praze
:: Éva Molnár - Bohemia
:: Ferenc Gereben - Vzpomínka na jeden civilní protest

Od Prahy po Bukurešť

:: József Szilvássy - Umírá anebo je životaschopný Csemadok

Polička knih

:: Viktor Szombathy - Můj milý lidu
:: Lajos Batthyány, významná postava našich dějin

Film, divadlo, TV

:: Čardášova princezna se vrátila do Prahy

Sport, humor, zajímavosti

:: Vince Tomi - Významní maďarští a čeští olympijští vítězi
:: Praha by chtěla letní olympiádu
:: Satanská bible vystavena

Česká literatura

:: Margit Zádor - Jan Drozd
:: Jan Drozd - Stáří

:: České resumé «

:: Anglické resumé «

:: Autoři čísla «

 

(TÜ)KÖRKÉP 2007/4
(příloha)

Svaz Maďarů

:: Zoltán Troskó - V Medlově v Koutech
:: Podzimní dny maďarské kultury
:: János Kokes - Maďaři se představili v Mostu

Civilní svět

:: Společné prohlášení k pamětní desce Artúra Görgeyho
:: Magda Smejkal - Národní identita a výtvarné umění

Tak to vidím já

:: Karel Schwarzenberg - Moje babička byla Maďarka

Dozvěděli jsme se

:: Dozvěděli jsme se
:: Naši jubilanti

Soukromé dějiny

:: Taťána Poljaková: Rodinné historky

Nalezli jsme to v brašně

:: Milé děti!

Inzeráty

:: Předplatné