www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2007/5 resumé

České resumé

 

Páté, čili letošní poslední číslo časopisu Prágai Tükör má stejnou strukturu, jako předchozí čísla. Obsáhlý rozhovor s Mátyásem Somogyim, který byl od poloviny šedesátých let do začátku devadesátých let stálým zpravodajem bratislavského deníku Új Szó v Praze, nalezne čtenář v rubrice Maďarské osudy od Moravy na západ. Mátyás Somogyi v něm podrobně mluví o svém dětství i o svých zážitcích a zkušenostech z uvedeného období.

Rubrika Maďaři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku je věnována oznámení nálezu důkazů o tom, že ostatky bývalého významného maďarského politika v Československu Jánose Esterházyho jsou uloženy v masovém hrobě na hřbitově v pražském Motole. Historici Aleš Kýr a Alena Kafková v rozhovoru vysvětlili, jaké dokumenty byly nalezeny a co dokazují. Hrabě Esterházy zemřel jako politický vězeň v roce 1957 na Mírově a dosud nebylo známo, kde jsou jeho ostatky.

Článek historika Józsefa Kisse o českém vydání slavného románu Ference Móra Chlapci z Pavelské ulice je publikován v rubrice Maďaři a Češi - minulost a přítomnost. Další článek se zabývá postavou maďarsko-českého krále Ladislava V.

V rubrice Od Prahy po Bukurešť se mj. píše o budapešťské výstavě maďarského malíře Mihálye Hajnala žijícího v Praze. Zajímavý je i článek o pátrání po ostatcích bývalého velitele severomaďarského hradu Eger Istvána Dobóa, jehož proslavila oblíbená kniha spisovatele Géza Gárdonyi.

Knihovna obsahuje recenzi knihy Pravoslava Kneidla Setkání s Prahou. Autorem je přední maďarský znalec české kultury Pál E. Fehér.

Vince Tomi představil dva nositele Zlatého míče z minulého století Flóriána Alberta a Josefa Masopusta.

Ukázku z české literatury - tentokrát z díla Ivy Pekárkové - přeložila Margit Zádor.

Příloha Tükörkép podrobně referuje o tom, že v Praze byl založen Spolek maďarských lékařů v České republice. Předsedkyní spolku byla zvolena Mária Dědinová. O svém vztahu k Praze se vyznává maďarská ministryně zahraničí Kinga Göncz.

Součástí přílohy je i tradiční rubrika pro děti.