www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2007/5 Obsah

PRÁGAI TÜKÖR 2007/5

Proberme to…

:: Proberme to

Maďarské osudy na západ od Moravy

:: Maďarský kronikář české současnosti - s Mátyásem Somogyim rozmlouval János Kokes

Maďaři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

:: Byly nalezeny ostatky Jánose Esterházyho

Maďaři a Češi - minulost a přítomnost

:: József Kiss - Česká cesta chlapců z Pavelské ulice
:: Zoltán Kokes, ifj .- Vystaveny relikvie Ladislava V.

Od Prahy po Bukurešť

:: László Bencsik - Kde je tvoje rakev István Dobó?
:: Výstava Mihálye Hajnala v Budapešti
:: Kde domov můj, kde je má vlast

Polička knih

:: Pál E. Fehér - Světová literatura v Praze

Film, divadlo, TV

:: József Szilvássy - Z Košic přes Prahu k česko-slovenské slávě

Sport, humor, zajímavosti

:: Vince Tomi - Nositelé Zlatého míče
:: Byl Čech anebo Němec Emil Škoda?
:: Silvestrovské nálady

Česká literatura

:: Margit Zádor - Iva Pekárková
:: Iva Pekárková - Šťastné vánoce!

:: České resumé «

:: Anglické resumé «

:: Autoři čísla «

 

(TÜ)KÖRKÉP 2007/5
(příloha)

Svaz Maďarů

:: Ostravské jubileum
:: Éva Weszely - Nevadí, že je menší
:: István H. Tóth - V blízkosti lyrických obrazů

Civilní svět

:: János Kokes - Byl založen Spolek maďarských lékařů
:: Ruční práce v butiku Iparos

Tak to vidím já

:: Kinga Göncz - Praha mi je velmi blízká

Dozvěděli jsme se

:: Dozvěděli jsme se

Soukromé dějiny

:: Taťána Poljaková: Rodinné historky

Nalezli jsme to v brašně

:: Milé děti!

Inzeráty

:: Předplatné