www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2008/1 resumé

České resumé

 

Letošní první číslo časopisu Prágai Tükör má v zásadě stejnou strukturu, jako loňská čísla. Přibily ale dvě nové rubriky: jedna o maďarštině, druhá o soudobé maďarské literatuře.

Rozhovor s Ferencem Kulinou, který byl důstojníkem z povolání Československé lidové armády, přibližuje život armády a vojáků za socialistického režimu. Kulina poukazuje na to, že s diskriminací kvůli národnosti se v armádě nesetkal. Interview bylo otištěno v rubrice Maďarské osudy od Moravy na západ.

Rubrika Maďaři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku je věnována osudovým osmičkám v československých dějinách s ohledem na osudy maďarské menšiny v Československu. První díl seriálu se zabývá vznikem republiky v roce 1918 a vznikem maďarské menšiny. Autorem seriálu je přední maďarský historik na Slovensku Attila Simon.

Článek historika Józsefa Kisse pojednává o ohlasu maďarské buržoazní revoluce v letech 1848/49 v Čechách a na Moravě. Maďarská revoluce byla mezi Čechy velmi populární, což mělo odezvu také v kultuře a v dobovém tisku.

O těžké situaci maďarského menšinového školství na Slovensku píše publicista József Szilvássy v rubrice Od Prahy po Bukurešť.

Knihovna obsahuje recenzi dvou českých knih od předního maďarského znalce české kultury Pál E. Fehéra. Rubrika informuje také o vydání překladu soudobých českých dramat v Maďarsku.

Vince Tomi představil nejznámějšího Maďara ve světě: legendárního fotbalistu Ference Puskáse.

Ukázku z české literatury - tentokrát z díla Karla Schulze - přeložila Margit Zádor.

Příloha Tükörkép podrobně referuje o maďarském plesu v Praze, o desátém výročí vzniku základní organizace Svazu Maďarů v Plzni. Informujeme také o úmrtí významné předkladatelky Kateřiny Pošové. Součástí přílohy je i tradiční rubrika pro děti.