www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2008/1 Obsah

PRÁGAI TÜKÖR 2008/1

Proberme to…

:: Proberme to

Maďarské osudy na západ od Moravy

:: Maďar v Československé lidové armádě - s Ferencem Kulinou rozmlouval János Kokes

Maďaři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

:: Attila Simon - Osudy Československa a maďarská menšina

Maďaři a Češi - minulost a přítomnost

:: József Kiss - Spojme se s Maďary!
:: György István Palágyi - Před 190 lety se narodil Artúr Görgey

Od Prahy po Bukurešť

:: József Szilvássy - Maďarské školy na Slovensku pod tlakem
:: Balassagyarmat - Civitas Fortissima

Polička knih

:: Pál E. Fehér - Neznámý Hašek a známý Lada
:: Moderní české drámy - maďarsky

Naše mateřština

:: Vilma Eöry - Jsou v češtině maďarská slova...?

Film, divadlo, TV

:: Divadlo a paměti 1968-2008 (Václav Havel)

Sport, humor, zajímavosti

:: Vince Tomi - Ferenc Puskás

Soudobá maďarská literatura

:: Radek Patloka - János Lackfi

Česká literatura

:: Margit Zádor - Karel Schulz
:: Karel Schulz - Peníz z noclehárny

:: České resumé «

:: Anglické resumé «

:: Autoři čísla «

 

(TÜ)KÖRKÉP 2008/1
(příloha)

Svaz Maďarů

:: Éva Weszely -Plzeňské výročí
:: Výměna sráží v Brně
:: Maďarský ples v Praze s cikánskou hudbou

Civilní svět

:: Blízká a přece vzdálená Praha
:: Březnová výročí v Praze a Drážďanech
:: Březnové setkání AED

Dozvěděli jsme se

:: Loučení s Kati Pošovou
:: Dozvěděli jsme se

Soukromé dějiny

:: Taťána Poljaková Rodinné historky

Nalezli jsme to v brašně

:: Milé děti!

Inzeráty

:: Předplatné