www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2008/2 Obsah

PRÁGAI TÜKÖR 2008/2

Proberme to

:: Proberme to

Maďarské osudy na západ od Moravy

:: Jak se stal Gyetvai András Ondrejem Detvianskym - s Andrásem Detvianskym rozmlouval János Kokes

Maďaři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

:: Attila Simon - Pád I. Československé republiky v roce 1938
:: János Kokes - Vzpomínka na Jánose Esterházyho

Maďaři a Češi - minulost a přítomnost

:: László G. Kovács - Na mušce mistra ironie
:: Iván Bottlik - Začátek maďarsko-českých vztahů v šachu

Od Prahy po Bukurešť

:: József Szilvássy - Devět desetiletí boje za existenci
:: Dankó Pista - 150 let od narození
:: V4-ka založila Středoevropské fórum
:: Konference o maďarské diaspoře v Karpatské kotlině
:: László Diószegi - Ohrožené kultury: čángové

Polička knih

:: Tamás Csémy - Dějiny střední Evropy očima českého politologa
:: Péter Esterházy navštívil Prahu

Naše mateřština

:: Géza Balázs - Dnešní rčení

Film, divadlo, TV

:: Film Iszka utazása získalo cenu ve Zlíně
:: Sedm maďarských filmů v Karlových Varech

Sport, humor, zajímavosti

:: Vince Tomi - Příběh úspěchu házenkářek z Topolníky
:: Polární lvíčata v brněnské ZOO
:: Pražské Národní divadlo dostalo housle z dílny Reményiho

Soudobá maďarská literatura

:: Radek Patloka - Robert Balogh

Česká literatura

:: Margit Zádor - Petr Šabach
:: Petr Šabach - Neděle

:: České resumé «

:: Anglické resumé «

:: Autoři čísla «

 

(TÜ)KÖRKÉP 2008/2
(příloha)

Svaz Maďarů

:: Nová základní organizace v Olomouci
:: Kulturní odpoledne v Praze
:: Celostátní vzdělávací tábor
:: Zahájení sezony v Teplicích

Civilní svět

:: Kladení věců v Zlaté Koruně
:: Rovnoprávnost pro názvy obcí
:: Den národní soudržnosti

Dozvěděli jsme se

:: Dozvěděli jsme se

Soukromé dějiny

:: Taťána Poljaková - Rodinné historky
:: Veronika Erdélyi - V půli cesty do Földváru

Nalezli jsme to v brašně

:: Milé děti!

Inzeráty

:: Předplatné