www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2008/4 resumé

České resumé

 

Letošní čtvrté číslo časopisu Prágai Tükör v rubrice Maďarské osudy od Moravy na západ přináší rozhovor s Miklósem Kuczmanem, předsedou základní organizace Svazu Maďarů v Plzni. Kuczman mluví o tom, proč se rozhodl přestěhovat se ze Slovenska do Čech, jaký má vztah k rodné obci, proč považuje za velmi důležité zachování rodného jazyka a jeho neustálou kultivaci. Zastává názor, že v rámci jedné národnostní menšiny mohou sice vznikat různé organizace, ale zástupci menšin by měli navenek, zejména ve vztahu k státu, nebo jiným subjektům vystupovat společně, koordinovaně a jednotně.

Čtvrtý díl seriálu věnovaného osudovým osmičkám v československých dějinách se zabývá reformním rokem 1968. Podrobně analyzuje postavení a situaci maďarské národní menšiny v tehdejším Československu. Pozoruhodný materiál, jehož autorem je historik Attila Simon, je publikován v rubrice Maďaři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Rubrika Maďaři a Češi - minulost a přítomnost přináší původní článek o pomoci, kterou českobratrské církvi v minulosti poskytla maďarská reformovaná církev a její proslulá škola v Debrecíne. Autorem článku je Sándor Hodossi.

Universitní profesor István H. Tóth se při příležitosti nadcházejícího roku maďarského jazyka (2009) zabývá místem maďarštiny ve světě.

Moderní maďarskou literaturu reprezentuje spisovatel Krisztián Grecsó. Autorem článku a překladu je Radek Patloka.

Českou literaturu představuje povídka Jiřího Kratochvile - Brno - Paříž. Přeložila jí známá překladatelka Margit Zádor.

Příloha Tükörkép tentokrát podrobně informuje o dnech maďarské kultury v Praze. Rezső Petik píše o svých zážitcích z Československa v období mezi dvěmi světovými válkami.

Součástí přílohy je rovněž tradiční rubrika s materiály pro děti.