www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2008/4 Obsah

PRÁGAI TÜKÖR 2008/4

Proberme to…

:: Proberme to

Maďarské osudy na západ od Moravy

:: Národnost a mateřština jsou velkou hodnotou - s Miklósem Kuczmanem rozmlouval János Kokes

Maďaři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

:: Attila Simon - Pražské jaro a českoslovenští Maďaři

Maďaři a Češi - minulost a přítomnost

:: Sándor Hodossi - Lyceum reformované církve v Debrecíně a českobratrská církev
:: Obnovený památník českých obětí maďarské Rudé armády

Od Prahy po Bukurešť

:: István Barabás - Žádost papežovi ohledně maďarské mši pro Čángy
:: István Jakab - Hybridní vlastivěda pro slovenské Maďary

Polička knih

:: László Bencsik - Interview s Tamásem Csémym

Naše mateřština

:: István H. Tóth - Místo maďarštiny ve světě

Film, divadlo, TV

:: Přehlídka středoevropské filmové tvorby

Sport, humor, zajímavosti

:: József Szilvássy - Nový maďarský zázračný kůň

Soudobá maďarská literatura

:: Radek Patloka - Vítej, Grecsó Krisztiáne!

Česká literatura

:: Margit Zádor - Jiří Kratochvil
:: Jiří Kratochvil - Brno - Paříž

:: České resumé «

:: Anglické resumé «

:: Autoři čísla «

 

(TÜ)KÖRKÉP 2008/4
(příloha)

Svaz Maďarů

István H. Tóth - Magická přítažlivost virtuozního Talentumu
:: Dny maďarské kultury v Praze - obrazem

Civilní svět

:: Éva Weszely - Konference o maďarské diaspoře v Obersdorfu
:: Éva Weszely - Divadlo Csokonai z Debrecína v Plzni

Dozvěděli jsme se

:: Dozvěděli jsme se

Soukromé dějiny

:: Taťána Poljaková - Rodinné historky
:: Rezső Petik - Z mých českých vzpomínek

Nalezli jsme to v brašně

:: Milé děti!

Inzeráty

:: Předplatné