www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2008/5 resumé

České resumé

 

Páté - a letošní poslední - číslo časopisu Prágai Tükör v rubrice Maďarské osudy od Moravy na západ přináší rozhovor s Istvánem Fucsikem, jedním ze zakladatelů svazu kulturistiky v bývalém Československu. Fucsik byl trenérem i rozhodčím kulturistiky v době, kdy tento „buržoazní sport” nebyl vnímán u nás příliš kladně. Mluví také o své velké vášni: cestování. Navštívil na šedesát zemí světa. Vyjadřuje se také ke své aktivitě ve Svazu Maďarů v žijích v Čechách a na Moravě. Říká, že zachování národní identity považuje za přirozenou povinnost každého člověka.

Poslední - pátý - díl seriálu věnovaného osudovým osmičkám v československých dějinách se zabývá „sametovou revolucí” v roce 1989. Podrobně analyzuje postavení a situaci maďarské národní menšiny v posledních letech socialistického režimu v tehdejším Československu a na začátku devadesátých let. Tento mimořádně zajímavý a pozoruhodný materiál z pera renomovaného maďarského historika na Slovensku Attily Simona, je publikován v rubrice Maďaři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Rubrika Maďaři a Češi - minulost a přítomnost přinásí z pera Józsefa Szilvássyho rozhovor se knězem László Burianem, který v letech po druhé světové válce navštívil Maďary deportované do českého pohraničí na Sudety.

Universitní profesor István H. Tóth se při příležitosti nadcházejícího roku maďarského jazyka (2009) zabývá nejstarší historií maďarštiny.

V rubrice od Prahy po Bukurešť informujeme, že v Maďarsku bude postaven památník slovenským vystěhovalcům.

Moderní maďarskou literaturu reprezentuje spisovatel Pál Ficsku. Autorem článku a překladu je Radek Patloka.

Českou literaturu v časopisu představuje povídka Jana Balabána Mléčná dráha. Přeložila jí renomovaná překladatelka Margit Zádor.

Příloha Tükörkép tentokrát podrobně informuje o dnech maďarské kultury v Ostravě. Otiskujeme také výzvu hnutí Coexistentia na boj proti nacionalismu.

Součástí přílohy je rovněž tradiční rubrika s materiály pro děti. Tentokrát přináší bohaté a zajímavé vánoční čtení.