www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2008/5 Obsah

PRÁGAI TÜKÖR 2008/5

Proberme to…

:: Proberme to

Maďarské osudy na západ od Moravy

:: Zachování národní identity je povinnost
:: s Istvánem Fucsikem rozmlouval János Kokes

Maďaři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

:: Attila Simon - Sametová revoluce v roce 1989
:: József Szilvássy - Prošel všemi pekly světa

Maďaři a Češi - minulost a přítomnost

:: József Szilvássy - Setkání po 61 letech

Od Prahy po Bukurešť

:: Béla Varga - Podkarpatsko - Hrad v Mukačevu bude obnoven
:: Slovenští vystěhovalci dostanou v Bratislavě pomník

Polička knih

:: Géza Jeszenszky - Pozadí slovensko-maďarských sporů

Naše mateřština

:: István H. Tóth - Procházka kolem pramenů maďarštiny

Film, divadlo, TV

:: Vznikl svaz středoevropských filmových klubů

Sport, humor, zajímavosti

:: György Batta - Památka Györgye Szikory žije
:: György Batta - György Szepesi nadále pracuje
:: Nálady

Soudobá maďarská literatura

:: Radek Patloka - Pál Ficsku

Česká literatura

:: Margit Zádor - Jan Balabán
:: Jan Balabán - Mléčná dráha

:: České resumé «

:: Anglické resumé «

:: Autoři čísla «

 

(TÜ)KÖRKÉP 2008/5
(příloha)

Svaz Maďarů

:: Brněnské výročí
:: Jubilejní Dny maďarské kultury v Ostravě
:: Výstava obrazů Zsuzsy Lőrincz v Praze

Civilní svet

:: Hnutí Coexistentia proti nacionalismu

Dozvěděli jsme se…

:: Dozvěděli jsme se…

Soukromé dějiny

:: Taťána Poljaková - Rodinné historky

Nalezli jsme to v brašně

:: Milé děti!

Inzeráty

:: Předplatné