www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2009/1 resumé

České resumé

 

Dosavadní koncepce časopisu Prágai Tükör zůstává zachována také v roce 2009.

V rubrice Maďarské osudy od Moravy na západ přináší časopis rozhovor s paní Evou Weszely, která pochází z rumunského Sedmihradska, kde žije početní maďarská národní menšina čítající přes 1,5 milionu lidí. Weszely se provdala do Československa v šedesátých letech. V rozhovoru vzpomíná na svou rodnou zem, rodinu, přátele. Podrobně mluví o svém životě v Rumunsku i v Československu, a o tom, jak se v Plzni zapojila do činnosti základní organizace Svazu Maďarů žijících v českých zemích. Vyznává se také ze své velké lásky k literatuře, především poezii.

O celostátní konferenci Svazu Maďarů informujeme v rubrice Maďaři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Otiskujeme zprávu, kterou na konferenci přednesla předsedkyně Svazu Anna Rákóczi. Paní Rákóczi byla na konferenci opětovně zvolena za předsedkyni Svazu. Zverejňujeme rovněž závěrečné usnesení konference, v němž jsou obsaženy nejdůležitějšíé úkoly Svazu pro příští tři roky.

Ve stejné rubrice najde čtenář i podrobné informace o pražské konferenci o dekretech prezidenta Beneše.

Rubrika Maďaři a Češi - minulost a přítomnost je opět velmi bohatá. Najdeme v ní materiály o odhalení Palachovy sochy v Mělníku od maďarského sochaře Andráse Becka, o maďarském čísle časopisu A2, a o udelení vysokého maďarského vyznamenání českému historikovi Rudolfu Kučerovi.

Universitní profesor István H. Tóth se při příležitosti nadcházejícího roku maďarského jazyka (2009) zabývá nejstarší klasifikací dějin maďarštiny.

V rubrice od Prahy po Bukurešť informujeme o schůzce ředitelů oper zemí visegrádské čtyřky.

Moderní maďarskou literaturu reprezentuje spisovatelka Kata Tisza. Autorem článku a překladu je Radek Patloka.

Českou literaturu v časopisu představuje povídka Ireny Douskové. Přeložila jí renomovaná překladatelka Margit Zádor.

Příloha Tükörkép přináší fotoreportáž z maďarského plesu v Praze, informuje o činnosti maďarské reformované církvi v Praze a o činnosti základní organizace Svazu v Plzni.

Součástí přílohy je rovněž tradiční rubrika s materiály pro děti. Otiskujeme kresby dětí v maďarské školky v Praze.