www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2009/1 Obsah

PRÁGAI TÜKÖR 2009/1

Proberme to…

:: Proberme to

Maďarské osudy na západ od Moravy

:: Ze Sedmihradska do Česka – s Evou Weszely rozmlouval János Kokes

Maďaři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

:: Svaz Maďarů měl volební konferenci
:: Konference o Benešových dekretech
:: Miklós Duray - Přežívající minulost

Maďaři a Češi - minulost a přítomnost

:: 160 let od olomoucké ústavy
:: Odhalení Palachovy-sochy od A. Becka.
:: Maďarská literatura v časopisu A2
:: Rudolf Kučera dostal maďarské vyznamenání
:: Holló Csaba - Den českých inženýřů 2008

Od Prahy po Bukurešť

:: Setkání ředitelů oper zemí Visegrádu
:: V EP o menšinách v ČR
:: László Fazekas - Dopis ze Subotice

Polička knih

:: Erzsébet Dávid - Průvodce pražskými hospodami
:: Ana Okrouhlá - Městský folklór
:: Magda Smejkal - Dvojitá zrcadla

Naše mateřština

:: István H. Tóth - Náčrt chronologie maďarštiny

Film, divadlo, TV

:: Film o městě Balassagyarmat

Sport, humor, zajímavosti

:: Komu patří zázračný kůň Overdose?

Soudobá maďarská literatura

:: Radek Patloka - Kata Tisza

Česká literatura

:: Margit Zádor - Irena Dousková
:: Irena Dousková - Chuligán

:: České resumé «

:: Anglické resumé «

:: Autoři čísla «

 

(TÜ)KÖRKÉP 2009/1
(příloha)

Svaz Maďarů

:: Éva Weszely - Události z Plzně
:: Maďarský ples v Praze - fotoreportáž
:: Kulturní odpoledne Osszhang

Civilní svet

:: Noémi Bodnár - Setrvej ve věrnosti
:: Vzpomínali jsme na revoluci v roce 1848/49

Dozvěděli jsme se…

:: Dozvěděli jsme se…

Soukromé dějiny

:: Taťána Poljaková - Rodinné historky
:: Veronika Erdélyi - Smyšlená reportáž s prababičkou

Nalezli jsme to v brašně

:: Milé děti!
:: H. Tóth István - Ve stopách učně Sebestyéna

Inzeráty

:: Předplatné