www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2009/4 resumé

České resumé

 

Letošní čtvrté číslo časopisu v rubrice Maďarské osudy od Moravy na západ přináší rozhovor s paní Arankou Bednářovou, která žije v Čechách již několik desetiletí. Paní Bednářová podrobně mluví o svém životě, o setkání s českou realitou, o lásce k maďarské kultuře, důležitosti zachování mateřštiny. Jako aktivní členka Svazu Maďarů se vyjadřuje také k činnosti Svazu a dalších maďarských organizací v ČR včetně církevních. V této souvislosti mluví rovněž o svém vztahu k víře.

V rubrice Maďaři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku informujeme o tom, že vedení severočeského města Most se příkladně stará o menšiny žijící na jeho území. Primátor města v této souvislosti měl rozhovor s maďarským velvyslancem v Praze László Szőkem a předsedkyní svazu Annou Rákóczi.

Rubrika Maďaři a Češi - minulost a přítomnost informuje, v maďarském městě Szentendre byla zahájena velkolepá výstava moderních košických malířů. Informujeme také o vyznamenání katolického kněze Lászlóa Buriána, který se po druhé světové válce příkladně staral o Maďary deportované do českých zemí.

Universitní profesor István H. Tóth při příležitosti letošního roku maďarského jazyka (2009) pokračuje v seriály článků o minulosti maďarštiny. Přinášíme čtvrtou část cyklu.

V rubrice od Prahy po Bukurešť píšeme mj. o tom, že v Rimavské Sobotě se v říjnu uskutečnil sjezd Strany maďarské koalice, který přijal program strany na dvacet let.

Moderní maďarskou literaturu reprezentuje spisovatel Ákos Kertész. Autorem článku a překladu je Radek Patloka.

Českou literaturu v časopisu představuje povídka Miloše Urbana. Přeložila jí renomovaná překladatelka Margit Zádor.

Příloha Tükörkép podrobně informuje o dnech maďarské kultury v Praze a Ostravě. Píše se o 40. Výročí vzniku studentského klubu KAFEDIK v Brně.

Tradiční součástí přílohy je rovněž pravidelná a populární tradiční rubrika pro děti s pohádkami a poezií.