www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2009/4 Obsah

PRÁGAI TÜKÖR 2009/4

Proberme to…

:: Proberme to

Maďarské osudy na západ od Moravy

:: Tak jsem to viděla já - s Arankou Bednářovou rozmlouval János Kokes

Maďaři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

:: Most ukazuje menšinám zelenou
:: Zpráva o činnosti reformované církve

Maďaři a Češi - minulost a přítomnost

:: Lilla Szabó - Košičtí modernisté
:: Vyznamenání Lászlóa Buriána

Od Prahy po Bukurešť

:: Programový kongres SMK Esterházyho socha v obci Ipolynyék

Polička knih

:: Čirina napsala novou kuchařku

Naše mateřština

:: István H. Tóth - Poznámky o maďarštině

Film, divadlo, TV

:: Vzpomínali s Beethowenem

Sport, humor, zajímavosti

:: Zoltán Faragó - Nové zázraky na starém poutním místě

Soudobá maďarská literatura

:: Radek Patloka - Ákos Kertész

Česká literatura

:: Margit Zádor - Miloš Urban
:: Miloš Urban - Vlasy

:: České resumé «

:: Anglické resumé «

:: Autoři čísla «

 

(TÜ)KÖRKÉP 2009/4
(příloha)

Svaz Maďarů

Poljaková-Bors - Ještě o vzdělávacím víkendu
:: Maďarská opereta v Praze
:: Dny maďarské kultury v Ostravě

Civilní svet

:: Nové setkání maďarských lékařů v ČR
:: KAFEDIK - 40 let

Dozvěděli jsme se

:: Dozvěděli jsme se

Soukromé dějiny

:: Taťána Poljaková - Rodinné historky

Nalezli jsme to v brašně

:: Milé děti!

Inzeráty

:: Předplatné