www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2009/5 resumé

České resumé

 

Letošní páté, čili poslední číslo časopisu Prágai Tükör v rubrice Maďarské osudy od Moravy na západ přináší rozhovor s výtvarnicí Zsuzsou Lőrincz. Pochází z Bratislavy a výtvarnictví vystudovala v Praze, kde zůstala i po skončení vysoké školy. Zsuzsa Lőrincz podrobně vypráví o svém dětství a Bratislavě, o výtvarné akademii v Praze, kde byla studentkou profesora Ladislava Čepeláka. Popisuje dobrou atmosféru školy a vztahy s kolegy, kteří jí pomáhali. Podává také svědectví o činnosti maďarského studentského spolku Endre Adyho v Praze v osmdesátých letech. Popisuje atmosféru sametové revoluce a vyjadřuje se také k činnosti Svazu Maďarů.

Portrét básníka Imre Pappa, který žije v Praze, si mohou čtenáři přečíst v rubrice Maďaři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Rubrika Maďaři a Češi - minulost a přítomnost přináší obsáhlé zpravodajství ze sympozia věnovaného maďarskému jazyku a literatuře, které se konalo začátkem listopadu v Praze v Domě národností.

Oblíbená rubrika Naše mateřština uveřejňuje pátý a poslední díl seriálu universitního profesora Istvána H. Tótha o maďarštině při příležitosti letošního roku roku maďarského jazyka (2009). Dalším článkem rubriky je i stať profesorky Orsolyi Nádor o životaschopnosti maďarštiny.

Českou literaturu v časopisu představuje povídka Davida Jana Novotného Památky. Přeložila jí renomovaná překladatelka Margit Zádor.

Příloha Tükörkép přináší reportáž ze dnů maďarské kultury v Ostravě a informuje o činnosti základní organizace Svazu v Plzni. Studentka Karlovy University Katalin Kecskés popisuje své první dojmy z české metropole.

Součástí přílohy je rovněž tradiční rubrika s materiály pro děti. Otiskujeme kresby dětí v maďarské školky v Praze.