www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2009/5 Obsah

PRÁGAI TÜKÖR 2009/5

Proberme to…

:: Proberme to

Maďarské osudy na západ od Moravy

:: Cítím se být maďarskou umělkyní s Zsuzsou Lőrincz rozmlouval János Kokes

Maďaři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

:: István H. Tóth - Imre Papp a jeho čtenáři

Maďaři a Češi - minulost a přítomnost

:: Setkání maďarského jazyka a kultury

Od Prahy po Bukurešť

:: Autonomie je legitimním prostředkem
:: Ferenc Garzó - Dopis ze Sedmihradska

Polička knih

:: Maďaři v Československu a změna režimu

Naše mateřština

:: István H. Tóth - Poznámky o maďarštině
:: Orsolya Nádor - Životaschopnost maďarštiny

Film, divadlo, TV

:: Menzelův workshop v Budapesti

Sport, humor, zajímavosti

:: Géza Balázs - Ťukneme si s pálenkou

Soudobá maďarská literatura

:: Radek Patloka - Balík pro maďarštinu

Česká literatura

:: Margit Zádor - David Jan Novotný

:: David Jan Novotný - Památky

:: České resumé «

:: Anglické resumé «

:: Autoři čísla «

 

(TÜ)KÖRKÉP 2009/5
(příloha)

Svaz Maďarů

:: Tamás Andrik - Byl jsem v Ostravě
:: Éva Weszely - Plzeňská vzpomínka na rok 1956
:: Lovosičtí byli v Egeru

Civilní svět

:: Karlovy Vary jsou otevřené vůči Maďarům

Dozvěděli jsme se…

:: Maďarské vyznamenání K. Schwarzenbergovi

Soukromé dějiny

:: Taťána Poljaková - Rodinné historky

:: Katalin Kecskés - První potulky po stověžaté

Nalezli jsme to v brašně

:: Milé děti!

Inzeráty

:: Předplatné