www.pragaitukor.com - Prágai Tükör

2010/1 resumé

České resumé

 

První letošní (2010) číslo časopisu Prágai Tükör v rubrice Maďarské osudy od Moravy na západ přináší rozhovor s Tamásem Csémym, prvním, zakládajícím předsedou Svazu Maďarů žijících v českých zemích. Csémy v rozhovoru podrobně mluví o tom, jak se po událostech v listopadu 1989 začalo připravovat založení maďarského svazu, kdo se na této aktivitě podílel, jaké byly tehdejší představy o činnosti Maďarů žijících v českých zemích a na Moravě, jak vidí dnešní činnost svazu.

Podává také svědectví o atmosféře sedmdesátých až devadesátých let ve společnosti, a o činnosti maďarského studentského spolku Endre Adyho v Praze.

Rozhovor je věnován také jeho osobnímu životu, kariéře v české diplomcii a tomu, jak se mu podařilo zachovat si věrnost k maďarským kořenům v pražském prostředí.

V rubrice Maďaři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku uveřejňujeme stať Kornélii Dienes o činnosti maďarské reformované církve v Praze. Materiál odvysílal také vatikánský rozhlas.

Rubrika Maďaři a Češi - minulost a přítomnost přináší zajímavý článek o zapomenutém rozhovoru, který v třicátých letech minulého století poskytl Karel Čapek jednomu listu po návštěvě Maďarska. V této rubrice informujeme také o výzvě Rady Evropy, aby česká vláda věnovala větší pozornost menšinovým jazykům.

Českou literaturu v časopisu představuje povídka Zdeňka Svěráka, kterou přeložila renomovaná překladatelka Margit Zádor. Napsala také Svěrákův portrét.

Příloha Tükörkép přináší fotoreportáž z 19. Maďarského plesu v Praze, a informuje o činnosti základních organizací Svazu v Praze a v Brně. Studentka Karlovy University Katalin Kecskés představuje pražský pěvecký sbor Mill Do(re)mi. Připomínáme si také 20. výročí založení menšinového politického hnutí Coexistente-Soužití.

Součástí přílohy je rovněž tradiční rubrika s materiály pro děti.